Consumer Insights

Tıklamalarının Arkasında Yatan “Neden” Sorusunu Anlama

Milyarlarca veri noktasına erişim, müşterinin yolculuğundaki her etkileşimin arkasında yatan kimliği, motivasyonları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmamızı sağladı. Veri analizi ve iç görüleri tanımlama yoluyla, müşterilerimizin pazarını ve hedef kitlesini tanır, böylece her kampanyanın temelini oluştururuz.

icon_01-01-1

Tüketici Yolculuklarının Tam Haritasını Çıkarma

Farkında olmamaktan farkındalığa, düşünmekten satın almaya kadar tüm tüketici karar anları, siz ve rakipleriniz arasındaki bir savaş alanıdır. CX workshopları aracılığıyla her karar noktasında eşleştirme yaparak ve tüketicinin niyetine hitap ederek her savaşı nasıl kazanacağımızı ortaya çıkarırız.

Gelişmiş Araştırma ve Analiz Uygulama

Hedef kitle segmentleri ve yeni platform metodolojileri çerçevesinde birincil ve ikincil araştırma verilerini müşteriye uyarlamak için Experian ve Google gibi üst düzey araştırma ve veri toplama şirketleriyle birlikte çalışırız.

Performics Newsletter