Performance Content

Sonuç ve Hedef Odaklı İçerik

Tüketiciler açısından içerik,  genellikle özgünlük konusunda reklamları gölgede bırakır ve satın almaya giden yolda bağlayıcı doku rolü oynar. Ama çoğu marka için içerik geliştirme, nihai sonuçla bağlantısı olmayan sadece marka kimliğini anlatan bir kavramdı. Artık içeriği de performanstan sorumlu tutma zamanı geldi. Performans içeriği ROI (Yatırım Geri Dönüşü) arayışında eyleme geçirilebilir içeriği yaratma ve optimize etme sürecimizdir.

Yetkinlikler

  • Backlink Analizi
  • İçerik Yaratma ve Geliştirme
  • Sosyal Medya
  • Mobil Strateji
  • UX Design

Performics Newsletter