Planning & Insights

Tüketici Niyetinin Analizi

Bugünkü tüketiciler her zamankinden daha karmaşık, yetkin ve tek kullanıcı (omni channel) deneyimine sahip. Gerçekten performans sunmak için markaların 7/24 ilgili, çekici ve kişiselleştirilmiş iletişimle tüketici beklentilerini aşmaları gerekiyor. Performics Planlama ve İç görü ekibimiz, tescilli sürecimiz ve niyet tabanlı planlama aracılığıyla, tüketici amacını ortaya çıkarıp, marka ilgisi ve gelir sağlar.

Planning and Insights

Yeteneklerimiz

 • Niyet Tabanlı Planlama
  • Teknik & Data Denetimi
  • Dijital Olgunluk Denetimi
  • Niyet Hipotezleri
  • Hedef Kitle İçgörüleri
  • İçerik Denetimi
  • Müşteri Denetimi Matrisi
 • Niyet Tabanlı Planlama (devamı…)
  • Kullanıcı Tecrübesi ve Müşteri Yolculuk Analizi + Workshoplar
  • Piyasa Olgunluk Ölçümü
  • Öğrenme Gündemi
 • Dijital Karakter (Persona) Gelişimi
 • Tüketici Keşfi için Sosyal Dinleme + Ürün AR-GE
 • Rekabet Analizi + Benchmarklar
 • Dijital Strategy and Inovasyon Danışmanlığı

Performics Newsletter