Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem Digitálního Newslettru nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My se zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, právy a zásadami, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme agentura Lion Communications s.r.o. divize Performics, Jankovcova 1114/23, Praha, 170 00, IČ: 27384802, která provozuje webovou stránku www.performics.com/cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce – určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám bude pomáhat se zpracováním.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v po čas zpracování obrátit – můžete nás kontaktovat na e-mail:  praha@performics.com

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou – Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme vaše osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

  • Marketing – zasílání Digitálního Newslettru. Váš e-mail užíváme je na zasílaní digitálních novinek. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že vás naše digitální novinky zajímají, a to po dobu 3 let. Pokud nejste naším zákazníkem/klientem, zasíláme vám Digitální newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • Pokročilý marketing na základě souhlasu. Jenom na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující digitální nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro cílení reklamy na Facebooku a remarketing, a to po dobu 3 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Ako správca osobních údajů podle Nařízení, zpracovávame v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice, následující osobní údaje:

  • Meno a priezvisko
  • E-mail
  • Text správy

Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz.  Tyto osobní údaje budou agentúrou Lion Communications, s.r.o. (divize Performics), zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Lion Communications, s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu. Jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Cookies využíváme na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Návody na vlastní nastavení cookies:

Firefox Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri35610/mac

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii.
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování.
  • Požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců.
  • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Performics Newsletter