Performics-vykon-youtube-reklam

Ako zvýšiť výkon YouTube reklám?

Interpretovať a obhájiť výsledky YouTube kampaní nie je vždy jednoduché. YouTube kampane sú chápané prevažne ako podpora a budovanie značky.

YouTube kampane bývali v konverznej ceste väčšinou postavené na začiatku ako nástroj na budovanie povedomia. V prípade remarketingového cielenia mali svoje miesto v časti zvažovania. Nikdy sa však priamo nepodieľali na výkone, po ktorom všetci túžia.
To sa ale s novým formátom mení. Google predstavil TrueView for Action, čo je formát zameraný na maximalizáciu preklikov na webové stránky a na zbieranie konverzií. Vďaka TrueView Action sa YouTube kampane premiestňujú zo začiatku konverznej cesty priamo na jej koniec.

Získavanie konverzií priamo z videa je teraz omnoho jednoduchšie.

Čím sa líši TrueView for Action od klasického TrueView In-Stream formátu?

Nový formát ponúka väčší priestor pre výzvu k akcii (CTA) s tlačidlom pod videom (viď. obrázok nižšie). Najzaujímavejšie je, že táto výzva k akcii (CTA) zostáva na tom istom mieste nielen počas doby prehrávania reklamného videa. CTA je na tom istom mieste počas celej doby prehrávania videa, pred ktorým bola YouTube reklama spustená.

Aké výsledky má TrueView for Action oproti klasieckému TrueView In-Stream formátu?

Test prebehol tak, že sme naraz spustili dve novovytvorené kampane.
Kampane mali nastavený tie isté metriky:

  • rozpočet,
  • časové obdobie,
  • cielenie,
  • rovnaké CPA.

Na cielenie bol využitý remarketing, podobné publiká, life event, videoremarketing a záujmy o kúpu.
Pri kampani TrueView for Action je možné si vybrať automatickú bidovaciu stratégiu tCPA.

TrueView for Action doručil o 102 % viac konverzií pri tom istom rozpočte.
Konverzný pomer narástol o 85 %.
Dosiahlo sa nižšie CPA, až o 52 %.

Autor: Jana Vacková