Performics: konzultacie

Business konzultácie

Intent Based Marketing Icon

Mediálne nástroje

Ako globálna agentúra máme prístup ku mnohým mediálnym nástrojom, vďaka ktorým vieme vytvoriť stratégiu, ktorá prináša želané výsledky.

 

Addressability Personalization Icon

Dátové analýzy

Pomocou nástrojov na prieskum trhu získavame podrobné data, ktoré sú základom efektívnych marketingových stratégií.

Performance Media Planning & Buying Icon

Ekonometria

Na základe dát predikujeme prehľad nákupnej cesty zákazníka a o vzťahoch jednotlivých médií, ako aj pri priamom, či nepriamom dopade na predaj.

Investment Strategy Icon

Merateľné výsledky

Kampane nastavujeme, aby sme splnili najdôležitejšie ciele. Sme flexibilní pri zmene smerovania kampaní či výsledných cieľov.

CHCEM KONZULTÁCIU