Práca, ktorá baví

Senior Account Manager Performance Specialist

Robíme prácu, ktorá nás baví a to sa odzrkadľuje v našej práci. Odhaľujeme správanie spotrebiteľov, navrhujeme efektívne riešenia zamerané na výkon. Sme tím plní vynaliezavých odborníkov, ktorí pracujú len s najnovšími digitálnymi trendami.

Sme súčasťou veľkej mediálnej skupiny Publicis Groupe. Vďaka tomu máme prístup ku globálnemu know-how, patentovaným technológiám a širokým pohľadom na digitálny marketing.

Spôsob, akým pracujeme

  • Výkon: Výkon, ktorý vyžadujeme od seba a od kampaní našich klientov. Máme jasnú predstavu v tom, ako to má fungovať. Máme definované základne princípy toho, čo je pre nás dôležité. 
  • Dôvera: Veríme, že by ste mali byť v práci tým istým človekom ako doma. Autentickosť a dôvera sú dôležité. Buďte tým, kým ste a doplňte svojou jedinečnosťou náš Performics tím.
  • Vzdelávanie: Vieme, že spoločenské príležitosti posilňujú vzťahy a vzťahy formujú celú agentúru. Každý je rovným dielom učiteľ a študent, snažíme sa o to, aby sa každý odborne posúval.
  • Spolupráca: Vítame nových členov do Performics, lebo vieme, že každý nový člen vie priniesť niečo nové. Sme otvorení postoju „čo keby“ a podporujeme svojich ľudí v názoroch, lebo vieme, že každý nápad je dobrý. Sme tímoví spoluhráči a neustále zdokonaľujeme sa v odbornosti.
  • Podpora: Veríme, že vždy existuje priestor pre rast či už profesionálne alebo osobne. Identifikujeme príležitosti na zlepšenie, inováciu a vzdelávanie. Povzbudzujeme ľudí v tíme, aby robili to isté.