Performics-automatizacia-biddingu-1

Automatizácia biddingu v Google Ads 1. diel

Automatizácia biddingu je užitočný nástroj pre veľké účty, ktorý vám pomôže pri správnom nastavovaní správy v Google Ads. 

Určite poznáte situáciu, kedy vám účet prerastie cez hlavu a nemáte šancu ovládať bidy v rámci jednotlivých kľúčových slov. Väčšinou to vyriešite tak, že začnete ovládať bidy na úrovni reklamných zostáv. Tým, ale strácate kontrolu nad bidmi nižších úrovní.
Google prednedávnom uviedol automatizované stratégie ponúk (smart bidding), ktoré by mali zvládnuť, v reálnom čase, bidy na úrovni kľúčových slov. Jedná sa o funkciu, kde si zvolíte cieľovú cenu za konverziu, cieľovú ROAS (obrátené PNO) alebo rozpočet, za aký chcete maximum konverzií. Je dôležité si uvedomiť, že algoritmy fungujú lepšie s väčším množstvom dát. Ak dosahujete menej ako 50 konverzií mesačne, to je malé množstvo pre smart bidding stratégie málo.
Tieto dáta spracováva neurónová sieť, ktorá je veľmi zjednodušeným modelom mozgu. Prvý neurón dostane dáta. Tie pošle na základe ich obsahu (napríklad farby) iným. Tie si prehliadnu iný kus obsahu (napríklad tvar) a znova to pošlú ďalej. Kolobeh pokračuje až dokým prídu dáta k výstupným neurónom, ktoré už len prehlásia, že ide o špecifickú kategóriu (napríklad pes alebo mačka). Bližšie vysvetlenie neurónovej siete.

Predstavte si, že neurónová sieť má vychrliť výsledok (výšku bidu) na základe desiatky signálov (vek, operačný systém, čas, vyhľadávací dotaz a iné.) a vy do nej vložíte len 50 prípadov, ktoré sú nejasné a nemajú veľa spoločných znakov pre klasifikáciu neurónovou sieťou. To veľmi presný výsledok nebude, že?
Napríklad pripravujete predvolebný prieskum a vaša vzorka bude 50 ľudí. Odchýlka vo vzorke môže byť veľká a stav neodprezentuje realitu.

Ak máte mesačne v kampani viac ako 50 konverzií, rozhodnite sa čo je vaším cieľom. Maximum konverzií v rámci stanoveného budgetu? Cena za konverziu? Podiel nákladov na obrate? Po definovaní cieľa si vyberte jednu z 3 stratégií:

  • Maximalizácia konverzií – Doručí maximum konverzií za daný rozpočet (je nevyhnutné, aby bol rozpočet obmedzený, inak sa vyčerpá mnoho peňazí).
  • Cieľová cena za konverziu (CPA) – Cieľom stratégie je udržať cenu za konverziu.
  • Cieľová miera návratnosti investície (ROAS) – Cieľom je udržať určitú návratnosť. Pre túto stratégiu musíte mať nastavené meranie hodnoty konverzie.

Odporúčam najmä posledné 2 stratégie, pretože Maximalizácia konverzií neprihliada na hodnotu konverzií ani na cenu konverzií. Od začiatku si nastavte kampane s cca 10 – 20 % priestorom na KPI. Napríklad cenu za konverziu (CPA) dajte vyššiu, ako reálne je (malo by vychádzať z historických dát). Neobmedzujte kampaniam rozpočet (okrem použitia stratégie maximálnej konverzie), aby to negatívne neovplyvnilo výsledky.
Po tomto nastavení bude kampaň 1-2 týždne v období učenia sa. Skúste v kampani nič nemeniť a čakajte. Každá zmena v kampani fázu učenia sa predlžuje. Po fáze učenia sa začína stratégia fungovať a o ďalšie 2 týždne môžete začať vyhodnocovať.

Vyhodnocovanie si ukážeme v ďalšom článku. A nezabudnite: Ani robot nebude správne fungovať, keď ho zle nastavíte.