powerlogy-case-study-performics

CASE STUDY: Black friday 2020

Trojnásobný nárast tržieb vďaka Black Friday kampani 2020 oproti minulému roku.

Zadanie

Powerlogy už niekoľko rokov pôsobí v segmente zdravších potravín a prináša na trh prémiové produkty, z ktorých mnohé získali prestížne medzinárodné ocenenia Great Taste Awards.

Black Friday patrí k najdôležitejším kampaniam klienta v roku, kedy okrem akcie na svoje produkty otvára aj rôzne témy v stravovaní. V roku 2020 išlo o tému raňajok. Dochádza aj k prepájaniu produktov na nadchádzajúcu sezónu, tentokrát formou limitovanej vianočnej edície svojich najobľúbenejších produktov.

Najväčšou výzvou kampane Black Friday v roku 2020 bolo doručiť takmer trojnásobné mesačné výnosy za november oproti priemernej hodnote v ostatných mesiacoch, zvýšiť predaje produktov a počet nových zákazníkov v báze.

Vďaka cielenej stratégii a priebežnej optimalizácii kampane sme dosiahli neuveriteľný výsledok – naplnili ambiciózny cieľ v oblasti výnosov na 106 % a dosiahli najlepší obchodný výsledok v histórii firmy Powerlogy.

Viac detailov o kampani sa dozviete vo videu.

Cieľ

Hlavným cieľom kampane bolo dosiahnuť stanovené výkonnostné KPIs počas 9-dňovej kampane Black Friday, resp. počas celého novembra 2020. Ako hlavné KPIs si klient stanovil:

  • ambicióznu výšku výnosov,
  • zvýšený počet objednávok,
  • zvýšenie podielu nových zákazníkov, ktorí počas kampane nakúpia.

Exekúcia

Už zo samotnej povahy Black Friday kampaní vyplýva, že ide primárne o predajné kampane, ktorých cieľom je maximalizácia výnosov / zisku mnohých firiem v koncovom období roka. Preto nie je prekvapujúce, že aj naše ciele v tejto kampani boli zamerané na výkon, obzvlášť ak uvedieme, že pre spoločnosť Powerlogy je Black Friday najsilnejším obdobím v roku s ohľadom na jeho potenciál (vzhľadom na povahu Powerlogy produktov – prémiové potraviny, ktoré nie sú jednou z hlavných komodít kupovaných vo vianočnom období, a zároveň kombináciu so silou/potenciálom akcie, akou je práve Black Friday).

Nakoľko však ide o prémiové potraviny, spojené so zdravším stravovaním a životným štýlom, nie je jednoduché aktivovať nové publiká behom niekoľkodňovej akcie a motivovať ich v priebehu takto krátkeho času k nákupu. Zároveň pretlak komunikácie a ceny za reklamu robia z tohto obdobia jedno z najnáročnejších období na online komunikáciu v roku, v ktorom nie je ľahké sa presadiť.

case-study-powerlogy-performics

Aj z tohto dôvodu bolo nutné pripraviť premyslenú stratégiu, ktorá zefektívni získavanie konverzií a náklady na komunikáciu, a taktiež správne nastavený marketingový lievik, z ktorého počas predajnej akcie roka budeme mať k dispozícii dostatočne veľké publikum aktivovateľné v krátkom čase.

Aj keď v rámci celej stratégie bolo nutné začať zásahom, išlo o cielenú prácu s publikami, formátmi a konverznými cestami, ktorú sme začali už niekoľko mesiacov pred samotnou Black Friday akciou. Na základe dát z analytických nástrojov a skúseností z predchádzajúcich mesiacov komunikácie či kampaní, sme vytvárali cielené segmenty, na ktoré sme komunikovali témy aj vo forme článkov, ktoré sú pre tieto segmenty zaujímavé, vďaka čomu sa nám darilo dosahovať vyššiu interakciu publika. Medzi cieľové skupiny patrili napr. biohackeri, rodiny, ľudia interagujúci s profilom, či ľudia, ktorí videli videá klienta.

Testovali sme formáty a možnosti optimalizácie kampaní, maximalizovali návštevnosť s dôrazom na jej kvalitu, nadväzovali obsah komunikovaný v jednej časti marketingového lievika na druhý.

Samotná kampaň Black Friday bola zameraná na spodnú časť marketingového lievika, kde sme pracovali pracovali s remarketingom už nadobudnutých publík. Výsledok vo forme splnenia ambiciózneho cieľa na 106 % je jednoznačne možné považovať za veľký výkon (ako aj klient potvrdil formou Facebook postu).

case-study-powerlogy-performics

Výsledky

  • Oproti novembru 2019 ide o takmer trojnásobný nárast tržieb vďaka premyslenej Black Friday kampani. 
  • Počet objednávok medziročne narástol o neuveriteľných 63 %
  • Priemerná výška hodnoty objednávky sa zvýšila až o 20 €.
  • V novembri 2020 bolo expedovaných viac ako 35 000 ks produktov, čo je najviac v histórii Powerlogy.

Ak chcete aj vy zviditeľniť vašu značku a zvýšiť predaje, radi vám poradíme. Kontaktujte nás