Performics-data-restart

DATA restart 2018

Naši analytici Tomáš Hanáček a Jiří Mařík sa 5. apríla zúčastnili celodennej konferencii o dátach, webovej i ne-webovej analytike, data science a Business Intelligence – DATA RESTART, ktorú moderoval Honza Tichý z Taste/Medio.

DATA restart - Performics Report
Prvým prednášajúcim bol Martin Bosák z Billingence s prednáškou „Jak se mění práce analytika.“ Dozvedeli sme sa, aké problémy riešia dátoví analytici v rôznych firmách, čo ich čoskoro čaká a kde nájsť kvalitného analytika – vysoké školy to nie sú. 😉
Nasledovala veľmi praktická a zaujímavá prednáška „Za hranice Google Analytics: Data-driven atribuce s OwoX BITomáša Baxi z Taste/Medio. Tomáš vysvetlil všetko pekne od základov – čo je atribúcia, prečo by sme ju (ne)mali riešiť (dôležité je sa pozrieť na report Path Lenght v Google Analytics) a vysvetlil princípy fungovania jednoduchých atribučných modelov. „Gró“ prednášky bolo predstavenie nástroja OwoxBI, ktorý umožňuje pracovať so surovými dátamiGoogle Analytics a prenášať Data-driven atribúciu založenú na nákupnom lieviku. Nástroj má niekoľko modulov – Pipelne (dátová pumpa pre nahrávanie dát do Google Analytics vrátane Cost Import z mnoho systémov), Attribution a Smart Data. Ostatné dáta sa dajú jednoducho exportovať z BigQuery databázy.
Lukáš Puchrik vo svojej prednáške na tému „Vytěžování lokačních dat v e-commerce“ vravel o možnostiach lokalizačnej analýzy pre e-commerce projekty. Zaujímavé boli odkazy na rôzne zdroje dát pre lokalizačné spracovanie – dáta z ČSÚ, Register územnej identifikácie, adresy nehnuteľností a pod. Lokalizovať sa dá viac-menej čokoľvek – demografické údaje, kúpna sila, cenové mapy, reklamné plochy a pod.

Lokalizačné dáta vám môžu pomôcť, ak chcete otvoriť novú kamennú pobočku.

Na prednášku nášho spoločného kamaráta Petra BurešeUlab sme sa veľmi tešili. Peter vo svojej prakticky zameranej prednáške „Analytika ve světě startupů“ ukázal konkrétne problémy, s ktorými sa opakovane stretáva pri svojich klientoch a ukázal aj možnosti ich riešení. Konkrétne hovoril o Single Page aplikáciách, Self-Referals v Google Analytics, registráciách a loginoch zo sociálnych sietí, meraní cieľov a tržieb pri projektoch so subscription modelom.

A nezabudnite, že analytika sa pri projekte rieši na samotnom začiatku a nie na jeho konci!

Pavel Šíma, CEO Revenue, prednášal na tému „Kliková vs. Impresní atribuce“ o možnostiach merania impresnej atribúcie, o hlavných problémoch a predovšetkým o tom, ako zahrnutie impresnej atribúcie môže úplne zmeniť pohľad na výkonnosť jednotlivých marketingových kanálov – na praktickom príklade bol zobrazený vo výsledkoch 7000 %-ný rozdiel medzi Last Clickovou a Data-driven impresnou atribúciou.

A prečo by sme mali premýšľať o impresnej atribúcii? Pretože na 99,9 % display reklám nikto neklikne.

Mirek Černý ukázal vo svojej prednáške „Zvyšte věrnost zákazníků segemntací“ rozdielne prístupy v segmentácií zákazníkov – noví, spiaci, rastúci, VIP, aktívni,… V prednáške sme videli aj 3 konkrétne prípadové štúdie z 3 rôznych spoločností.
Ďalším v poradí bol Michal Blažek, ktorý rozoberal „tuning“ v Google Tag Manager, téma prednášky bola „Nadupaný kontajner pre analytiku v B2B“.  Michal konkrétne ukázal, ako ošetriť súhlas so zaradením danej cookie do remarketingového publika. V prípade, že užívateľ súhlas neposkytne, cookie nebude pridaná do zoznamu, lepšie povedané, bude potlačená funkčnosť Google Analytics, ktorá sa o tento úkon stará. Michal ukázal niekoľko riešení a každý si môže vybrať jemu vhodné. Odporúčaný bol aj postup od Simo Ahavy. Michal predstavil aj ďalšie tipy, ktoré sa môžu hodiť (meranie kliknutí na e-mail prípadne telefónne číslo, kto kopíroval a čo kopíroval zo stránky webu a mnoho ďalšieho).
A čo takto prednáška orientovaná na blízku budúcnosť? Ak áno, tak práve pre vás by bola prednáška, ktorej sa chopil Jan Matoušek. Názov prednášky bol „Hluboké učení pro každého? Neuronové sítě a spol.“ V prednáške bolo spomenuté, kde všade už dnes fungujú neurónové sieteumelá inteligencia (akciové a menové burzy, detekcie malwaru a spamu, riadenia áut, rozpoznávanie reči, atď.).
Ďalšia zaujímavá ukážka práce s analytikou najmä z pohľadu atribúcie bola od Pavla Nováka ze Zonky. Začal s vyrovnávaním „spendov“ v online a offline kanáloch a ako postupovali pri ich nastavovaní. Ďalej rozdelil analytiky na 3 generácie – v.1, v.2, v.3. Najviac analytikov je prvej, prípadne druhej generácie. Žiadúcianalytici 3 generácie, ktorých je nedostatok. Tí dokážu priniesť spoločnosti strategický pohľad na vec a nie len na samotné dáta.
Jedna z ďalších prednášok bola od Lukáša Nevosáda, ktorý ukázal, ako využiť geografické dáta z OpenStreetMap.
Prednáška, ktorá nasledovala bola od Andrého Hellera, ktorý hovoril o GDPR, čo je aktuálna téma rezonujúca nielen v online priestore. André prehľadne vysvetlil, čo sú a nie sú osobné údaje a dôsledne sa venoval tomu, ku ktorým dátam potrebujeme súhlas, a o ktorých stačí užívateľov iba informovať. Dôležité je poznamenať, že sa jedná o právne výklady, ktoré sa stále vyvíjajú.
Konferenciu uzatváral Honza Mayer s prednáškou „Otevřená vnitrofiremní data“. Ukázal nám tipy, ako u nich pracujú s firemnými dátami. Honzova teória je, že tieto dáta sa musia dostať k zamestnancom, aby bola zaistená ich zainteresovanosť. Zamestnanci tak vidia dáta naprieč klientami, vidia ich dokonca na úrovni zisku, a týmto získavajú lepší prehľad s vynaloženým časom a o svojej efektivite. Počas prednášky sme sa zamysleli, v ktorých prípadoch je táto cesta práce s dátami vo vnútri firmy správna a naopak, kedy toto fungovanie nie je vhodné. V Honzovom prípade to správna cesta evidentne je.


Data Restart hodnotíme ako úspešný a už sa tešíme na ďalší ročník!
 

Autor: Tomáš Hanáček, Jiří Mařík