Performics-dynamicke-reklamy

Dynamické reklamy v Adform

Online svet nám neustále prináša mnoho inovácií a uľahčení v online marketingových systémoch. Teraz si pre nás pripravil novinku Adform, ktorý nám predstavuje dynamické reklamy.


Čo je dynamická reklama?  Dynamická reklama je plná pokročilých funkcií a automatizácie s intuitívnym rozhraním. Adform pomáha osloviť užívateľov pomocou prispôsobivých reklám, ktoré sa optimalizujú v reálnom čase. Umožňujú súčasne riadiť stovky príbehov prispôsobených užívateľom.

Personalizácia, automatizácia a optimalizácia v jednom balíku.

Kreatívy sa v systéme automaticky upravujú a dopĺňajú tak, aby boli čo najviac personalizované pre cieľovú skupinu.

Prispôsobivosť dynamických reklám

Dynamické reklamy umožňujú vytvoriť stovky prispôsobivých kreatív obsahujúcich dáta založené na:

 • dátume a čase,
 • behaviorálnych záujmoch užívateľa,
 • geografických a demografických dátach,
 • údajoch založených na CRM (Customer Relationship Management).

S dynamickou reklamou získate možnosť:

 • využívať dáta prvých strán na vylepšenie príbehu,
 • rýchlo vytvárať a nasadzovať komplexné kreatívy,
 • zvýšiť povedomie značky,
 • A/B testovania pre upresnenie reklamného posolstva,
 • znížiť chybovosť pomocou automatizácie,
 • zvýšiť relevantnosť reklamy pre kampane vytvorené pomocou dynamickej reklamy.

Schránka dynamického banneru (Shells)

Čo je Shell?  Je to banner vo formáte HTML5 vytvorený v Adform štúdiu, ako schránka pre dynamickú reklamu, v ktorej sa zadaním dynamických prvkov zobrazujú jednotlivé verzie kreatív.

Tvorba Shells

Shells je schránka dynamického banneru, v ktorej sa menia jednotlivé časti podľa nastavenia. Vytvárame ju v Adform štúdiu. Dôležité je, aby sa každá časť banneru, ktorá sa bude meniť, zadefinovala v systéme ako „Dynamic Item“.

Nahranie Shells

Shell nahrávame do systému ako „HTML 5 Standard Ad“ . V súčasnosti je podporovaný iba tento formát. Do systému môžete pridať až 15 rôznych Shells. 

Obrázky, ktoré sa majú v bannery meniť, stačí nahrať v časti „Assets“.

Vytvorenie dynamických reklám

V menu kampane vyberieme „Banners“, následne otvoríme možnosť „Creative Optimization“ a zvolíme „Dynamic Ads“.
Tu si vytvoríme nastavenia pre dynamickú reklamu.

Názov dynamickej reklamy sa generuje automaticky, ale je možné si názov reklamy upraviť podľa svojich preferencií.
Pri nastavovaní dynamických reklám si vyberáme z 3 rôznych stratégií:

 • Odporúčaná stratégia na začiatok je Automatická optimalizácia (Auto-Optimization), ktorá zabezpečuje, že reklama dosiahne maximálnu viditeľnosť a náklady smerujú k najvýkonnejším reklamám.
 • Stratégia One to One vyžaduje, aby všetky zacielenia boli jedinečné. V prípade rovnakých cielení sa zobrazí chybové hlásenie.
 • Stratégia Multi Variant pracuje s viacerými verziami kreatív na zacielenie toho istého publika. Verzie, ktoré sa zhodujú s kritériami cieľovej skupiny rotujú medzi sebou a zobrazenia sa distribuujú rovnako medzi všetky najpreklikávanejšie verzie.

Pridanie Shells

V „Dynamic Ads“ si vyberieme možnosť „Assign Shells“ a vložíme tam HTML banner, ktorý sme si vytvorili.

Tvorba súboru (Spreadsheet)

V súbore si vytvoríme:

 •         verzie kreatív,
 •         call-to-action texty,
 •         názvy (headlines),
 •         pridáme obrázky, ktoré boli predtým nahraté v systéme ako „Assets“.

Názvy dynamických častí sa musia zhodovať s tými v bannery. Súbor môže byť iba jeden, ale môže obsahovať stovky verzií.

Nahranie súboru 

Súbor (spreadsheet) nahrávame v „Dynamic Ads“ nastaveniach cez „Versions“.

Uloženie súboru 

Aby nám fungovala správne dynamická kreatíva, musia sa všetky názvy a obsah banneru zhodovať s nahratým súborom. Systém sám upozorní na chyby v nastaveniach.
Dynamická reklama bude vytvorená a viditeľná v sekcii „Banners“ iba vtedy, ak boli schránky dynamických bannerov (shells), súbor a nastavenia úspešne uložené.

Nastavenia

Vytvoríme si „Line Item“, v ktorom chceme mať dynamickú kreatívu a v „Banners“ si vyhľadáme vytvorený „Dynamic Ad Setup“.

Tagging

Pridávanie UTM parametrov vykonáme v „Tags“ v menu kampane. Ak chceme mať v UTM rozdelené jednotlivé kreatívy, treba UTM parametre vytvoriť v súbore (spreadsheet).
„URL appends“ a „Tracking Pixel“ možno používať pri dynamických reklamách, ale zvlášť pre každú verziu.

Ak ste si článok prečítali do konca, tak viete ako na tvorbu dynamických reklám v Adform štúdiu. Veríme, že využijete všetky výhody dynamických reklám vo svojich kampaniach.
 

Autor: Michal Dekýš