Performics-infografika-2016

INFOGRAFIKA – Ceny kľúčových slov v Česku a na Slovensku

Nárast investícií do reklamy vo vyhľadávaní každým rokom rastie. Skúmali sme, v ktorých segmentoch sú prekliky najdrahšie, či naopak najlacnejšie. Pripravili sme infografiku, v ktorej graficky porovnávame priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní na Google za rok 2016 za non-brandované kampane v jednotlivých segmentoch.

Je bežné, že vo finančnom sektore sú ceny za kliknutie najdrahšie, preto najvyššiu CPC z porovnávaných odborov má podľa infografiky segment poistenia (2.40 €) a pôžičiek (2.10 €). Najlacnejšie kliknutie majú lekárne (0.12 €) a knihy (0.11 €).

Zaujímavé na prípadovej štúdií je porovnanie ceny za kliknutie medzi slovenským a českým trhom. Veľký rozdiel nájdeme v segmente hotelov, kde sa cena za kliknutie na Slovensku pohybuje v priemere 0.24 €, oproti Českej republike, kde je cena niekoľkonásobne vyššia a to 1.74 €. Ďalší výrazný rozdiel je v segmente pôžičiek, kde je cena za kliknutie na Slovensku o viac ako 1.50 € nižšia ako v ČR, kde je na spomínanej najdrahšej pozícií.

Prípadovou štúdiou sme chceli poukázať na priemernú cenu prekliku (CPC) v najzaujímavejších segmentoch na slovenskom a českom trhu. Mala by slúžiť spoločnostiam, ktoré vstupujú na trh, respektíve chcú porovnať vlastné dosiahnuté CPC s priemerom na trhu. Každoročne sa CPC zvyšuje (cca o 10 – 20% podľa daného segmentu), hlavným dôvodom medziročného nárastu je konkurencia, ďalším faktorom môže byť kvalita reklám” hovorí Daniel Zaiček, Business Development Director PerformicsB2BGroup.
Autor: Marek Neufus, Daniel Zaiček
Publikované: 22.6.2017