Performics-smart-display-ads

Je Smart Display kampaň naozaj smart?

Budúcnosťou PPC reklamy je automatizácia. Systém Google AdWords nám už teraz ponúka ceny za preklik automaticky nastavené omnoho efektívnejšie ako človek.

Smart Display
Sila automatizácie spočíva v tom, že systém optimalizuje podľa 70 miliónov rôznych premenných pri určovaní ponuky.
Smart Display je plno automatizovaný typ kampane.

Čo to presne znamená?

Auto Bidding

Systém automaticky ponúka cenu za klik (CPC) pri každej aukcii tak, aby dosiahol stanovenú cieľovú cenu za konverziu (tCPA).

Auto Cielenie

Kampaň využíva všetky dostupné typy cielenia v Google Display Network, z ktorých si následne vytvára vlastné publiká. Zároveň využíva aj aktuálne remarketingové listy pre tvorbu vlastných remarketingových zoznamov.

Auto Kreatívy

Systém si automaticky vytvorí kreatívy z dodaných materiálov:

  • obrázkov (max. 15),
  • logá firmy (max. 5),
  • nadpisy (5x)
  • popisky (5x).

Zjednodušene to funguje tak, že inzerent dodá kreatívy, nastaví rozpočet a reálnu cieľovú cenu za konverziu a systém sa postará o zvyšok.
Smart Display proces
Po spustení prechádza kampaň fázou učenia sa. Testovanie prebieha cez miliardu kombinácií všetkých podkladov pre vygenerovanie tej najefektívnejšej správy správnemu užívateľovi na zariadení, na ktorom sa práve v danú chvíľu nachádza.
Smart display Postup

Aké sú výsledky Smart Display kampane v porovnaní s klasickou bannerovou kampaňou?

Presne toto sme otestovali. 3 týždne bola spustená bannerová kampaň v Google Display Network a súčasne Smart Display kampaň. Počas testovania neprebiehali v účte žiadne zásahy, aby nebol porušený proces učenia sa Smart Display kampane.

Výsledky kampane:

  • Smart Display kampaň doručila viac ako 3 násobne vyšší počet konverzií v porovnaní s klasickou bannerovou kampaňou.
  • Spend pri Smart Display kampani bol 1,5 násobne nižší ako pri klasickej bannerovej kampani.
  • Konverzný pomer Smart Display kampane sa zvýšil o neuveriteľných 132 %.
  • Cena za akvizíciu (CPA) klesla o 57 %.

Smart Display kampaň je nie len jednoduchá na nastavenie, ale vzhľadom k dosiahnutým výsledkom aj veľmi efektívna.
 
Autor: Jana Vacková