Performics-jednoduchy-sprievodca-facebook

Jednoduchý sprievodca Facebook video reklamou

Ak ste jeden z 2 miliárd denne aktívnych používateľov na Facebooku, pravdepodobne ste si všimli narastajúci trend video obsahu.

Čoraz viac marketérov si uvedomuje silu video formátu, čo sa prejavuje pri tvorbe stratégie naprieč všetkými online kanálmi. Na webe consumerbarometer je uvedená štatistika, ktorá hovorí, že viac ako polovica používateľov vo veku 16 až 54 rokov sleduje denne online video. Prečo s videom na Facebooku začať už dnes?

Prečo používať video reklamu na Facebooku

Dôvodov, prečo začať už dnes s video reklamou na Facebooku, je mnoho. Vymenujeme si tie hlavné:

  • Video príspevkom dosiahnete v priemere o 135 % vyšší organický dosah ako statickým príspevkom.
  • Pri ľuďoch, ktorí zhliadnu video je o 1,81 krát vyššia pravdepodobnosť, že nakúpia, ako u tých, ktorí video nezhliadli.
  • 64 % spotrebiteľov sa vyjadrilo, že video na Facebooku ovplyvnilo ich nákupné rozhodnutie.
  • Vyhľadávače milujú video obsah. Distribúciou videí prostredníctvom sociálnych médií zvyšujete pravdepodobnosť, že vás potenciálni zákazníci nájdu prostredníctvom vyhľadávania.
  • Videom dokážete svojej cieľovej skupine sprostredkovať veľké množstvo informácií za pomerne krátky čas.

Best practices video reklamy na Facebooku

Upútajte pozornosť čo najskôr
Zamyslite sa nad svojím správaním, keď ste online. Povedzme, že čítate článok o Facebook videách. Ak vám článok neposkytne zaujímavé a relevantné informácie hneď na začiatku, je veľká pravdepodobnosť, že článok o pár sekúnd prekliknete. A presne tak je to aj s video reklamou na Facebooku. Začiatkom tohto roka, Facebook sprístupnil interné štatistiky o tom, ako rýchlo ľudia prestanú pozerať video.
Čo z toho vyplýva? Väčšina ľudí prestane pozerať video už počas úvodných sekúnd. Preto je potrebné zaujať hneď na začiatku, inak je veľká pravdepodobnosť, že ste váš rozpočet do tvorby videa investovali zbytočne.
Vytvorte čo najkratšie video
Video reklama na Facebooku môže mať dĺžku až 120 minút. Je to veľa a pravdepodobnosť, že niekto dopozerá dvojhodinové video na sociálnej sieti do konca, je blízka nule. Z prieskumov vyplýva, že ľudia na Facebooku pozerajú viac ako 80 % videí kratších ako 30 sekúnd. Ako môžete vidieť na grafe nižšie, čím dlhšie video, tým menej pozretí:

Z grafu vyplýva, že video reklamy by mali byť krátke a zrozumiteľné. Netreba si mýliť YouTube a Facebook videá. YouTube je internetová televízia. Facebook je sociálna sieť. To ich odlišuje a na základe toho je potrebné prispôsobiť aj dĺžku videa.
Framework, ktorý funguje
Prvou časťou videa by malo byť definovanie problému. Problému, ktorý aktuálne váš potenciálny zákazník rieši. Následne by ste mali prísť s riešením a jednoduchým popisom ako váš produkt alebo služba funguje. A nakoniec, nezabudnúť na výzvu k akcii. Skvelý príklad dobre spracovaného produktového videa môžete vidieť od spoločnosti Hipmunk.
Na videu bez zvuku záleží
85 % ľudí si pozrie na Facebooku video bez zvuku. To asi hovorí za všetko. Snažte sa video spracovať tak, aby dávalo význam a vaša cieľovka pochopila jeho posolstvo aj bez zvuku.
Stratégia, ktorá vám otvorí oči
Spôsobov, ako prostredníctvom videa predávať, je mnoho. Vždy záleží od marže, veľkosti publika, dĺžky nákupného cyklu či ďalších dôležitých atribútov. Aby ste si vedeli lepšie predstaviť, ako využiť pri predaji video, pripravili sme si jeden všeobecnejší príklad. Povedzme, že uvádzame na trh nový produkt, ktorý nikto nepozná. Potrebujete ho predstaviť a zároveň presvedčiť vašich potenciálnych zákazníkov, že je kvalitný a potrebujú ho.
V prvej fáze pripravíte video, v ktorom produkt predstavíte. Popíšete problém a poskytnete riešenie. Na určitý čas necháte reklamu pustenú. Následne pri nazbieraní publika, by ste začali ľuďom, ktorí videli prvé video aspoň do 50 % jeho dĺžky, zobrazovať video s referenciami ľudí, ktorým ste produkt dali vyskúšať ešte pred spustením kampane. Na ľudí, ktorí zhliadli video s referenciami aspoň do 50 % by ste pustili reklamu s akciou na daný produkt. A nakoniec, tým zvyšným, ktorí by akciu nevyužili, by ste sa prostredníctvom remarketingu pripomínali.
Stratégia sa bude vždy odvíjať už od vyššie spomenutých atribútov. Inak budeme k tvorbe stratégie pristupovať pri predaji lístkov na drahú konferenciu a inak pri predaji šampónov pre e-shop.
Týmto článkom sme vás chceli uviesť do problematiky. V blízkej budúcnosti budeme pokračovať. Predstavíme si formáty video reklamy, prejdeme si optimalizáciu, ďalšie stratégie či samotné nastavenie video reklamy.