Performics-digitalna-agentura

Kto rozumie práci performance agentúry? Skoro nikto. Preto nás nesmierne potešilo, že sme výrazne prehovorili do slovenskej digitálnej scény.

Každú spoločnosť zaujíma, aké je jej umiestnenie v konkurencii medzi ostatnými. Každoročne sa konajú rôzne súťaže, ktoré vyhlasujú tie najlepšie projekty za posledné obdobie. Sú to najmä kreatívne agentúry, ktoré sa svojimi kreatívnymi kampaňami a nápadmi vrývajú do povedomia ľudí. No digitálny svet, to nie je len skvelý nápad a realizácia. Je to aj o umení umiestniť tieto videá, bannery a idey čo najefektívnejšie. No a tu prichádzajú na rad tzv. umiestňovači, čiže performance agentúry. Často prehliadané agentúry (z pohľadu súťaží), ktoré majú na krku tú menej sexi úlohu – výkon.

DIGITAL PIE 2017 – Prelomová súťaž pre performance agentúry

Podiel nákladov na obrate, cena za lead, cena za akciu, obrat a iné obchodné metriky sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života PERFORMERA. Preto sme všetci s radosťou privítali túto súťaž. Súťaž, kde sme mali konečne šancu ukázať, že naša práca je tiež veľmi dôležitá pre digitálny trh. Uplynulý kalendárny rok bol  v digitálnom marketingu obzvlášť úspešný. Udialo sa niečo, čo tu ešte nebolo. ADMA (Asociácia digitálnych marketingových agentúr) sa podarilo naplniť niekoľkoročné úsilie, zrealizovať súťaž pre digitálne agentúry DIGITAL PIE 2017. A prelomovým alebo ak trochu pritvrdíme, povedzme revolučným, bolo vytvorenie kategórie PERFORMANCE. My, čo vieme, že performance nekončí v insights na Facebooku, ani na YouTube Analytics, sme mali veľmi ťažkú úlohu. Vstúpiť do boja s “neviditeľnými prácami”. To sú také práce alebo činnosti, ktoré nie sú priamo závislé na kvalite kreatívy. No a keď nie je nasadená vizuálna kreatíva, tak je veľmi ťažko zhodnotiť ich kvalitu po jednom zhliadnutí alebo videní. Potrebujete na to prejsť grafy, tabuľky a zanalyzovať efektivitu. Takýmito kanálmi sú napríklad Google search, cenové porovnávače, remarketingy, produktové kampane, SEO a iné. Priama obchodná efektivita týchto kampaní je ale priam existenčne dôležitá pre mnohé spoločnosti. Práve takéto kampane majú vplyv na úspech, či neúspech biznisu. Ecommerce je v podstate závislý na performance a ani brandové kanály nie sú výnimka.

Vyhrali sme a zaradili sme sa medzi TOP agentúry

DIGITAL PIE 2017 bol skvelý galavečer, ktorý ako prvý na Slovensku vyhodnotil prácu Performance, Idea a Execution v digtálnom svete. Kopec skvelých prác. Niektoré boli zaradené medzi víťazné, niektoré sa “len” zúčastnili. Z môjho podľadu ale zvíťazili všetci. Všetci, ktorí tvrdo makajú v prospech slovenského digitálneho, respektívne marketingového sveta.
No a nás neskutočne potešilo umiestnenie našej práce medzi víťaznými. Práca AUTOMATIZOVANÝ BIDING NA HEURÉKE získala medzi porotcami podporu a priniesla nám koláčik 🙂

Dostali sme sa medzi marketingových velikánov

Na základe troch hlavných ukazovateľov bol vytvorený komplexný hodnotiaci rebríček, TOP DIGITAL RULEZZ, založený na ekonomickej výkonnosti agentúr, ktorá je vyjadrená ročným obratom (TOP € Agency), na úspechu a výsledkoch dosiahnutých v národnej súťaži Digital PIE (Digital Agency of the year) a na spontánnej a podporenej znalosti agentúr (TOP Awarness Agency) v cieľovej skupine marketérov v slovenskom biznise, a to v príslušnom kalendárnom roku.
Obsadili sme prestížnu 4. priečku v rebríčku najúspešnejších digitálnych agentúr na Slovensku a 6. priečku podľa dosiahnutých bodov v súťaži DIGITAL PIE 2017.


Práca PerformicsB2Bgroup (lebo pomaličky rebrandujeme) priniesla v predchádzajúcom roku šťavnaté plody. Na základe vyhodnotenia ADMA (sme vo veľmi silnej konkurencii dosiahli skvelé výsledky za rok 2016). Sme hrdí a šťastní, že sme spomedzi mnohých skvelých prác práve my získali významné ocenenia.
Klasické, ale stále platné klišé nám velí jedno: Tento úspech nás motivuje k ďalšej práci. Je to určite motivácia do ďalšieho roku, aby sme si vedeli minimálne obhájiť získané pozície a možno trochu prikúriť ďalším agentúram v boji o popredné priečky na slovenskom digitálnom nebi.
Autor: Daniel Zaiček
Publikované: 26.3.2017