Performics-produktovy-retargeting

Produktový retargeting

Produktový retargeting je riešením dynamických reklám. Je optimalizovaný tak, aby bolo možné vytvoriť prispôsobiteľné reklamy, ktoré odrážajú záujmy užívateľa.

Performics - Produktový retargeting od Adform
Reklamy sa vytvárajú na základe dát získaných počas prehliadania webu užívateľom a vybraného modelu retargetingu.
Pre koho je užitočný?

  • E-shop alebo iný web s katalógom produktov, kde sa užívateľ zaujíma o určité produkty.
  • Weby spoločností, kde boli dynamické produkty vytvorené na základe interakcií užívateľa (napr. prihlasovacie údaje užívateľa).
  • Weby spoločností, ktoré majú záujem o to, aby bol obsahbanneroch nepretržite aktualizovaný (napr. weby stávkových kancelárií, ktoré zobrazujú a často menia kurzy v banneroch).

3 kroky k správnemu fungovaniu Produktového retargetingu

Zhromažďovanie histórie užívateľa (súborov cookie)
Aby bolo možné zhromažďovať históriu užívateľa, je potrebné nasadiť trackovacie kódy na web klienta. Tieto informácie sú použité na vytvorenie odporúčaní pre špecifického užívateľa. V produktovom retargetingu sa táto informácia nazýva Cookie profile. Tento krok nie je potrebný, ak je produktový retargeting použitý ako nástroj na aktualizáciu obsahu banneru, ale nie na základe záujmov špecifického užívateľa (v prípade, ak máte spravodajský portál a v banneroch chcete zobrazovať názvy najnovších článkov).
Vytvorenie Data feedu
Okrem Cookie profile, ktorý nám dáva informáciu o záujmoch užívateľa, je potrebný aj zoznam všetkých propagovaných produktov (feed). Zoznam produktov v produktovom retargetingu sa nazýva Product targeting feed. Aby sme zoznam mohli vytvoriť, je potrebné nahrať zoznam produktov do Adform systému. Produkty sú použité ako základ na vytvorenie odporúčaní v stratégiách retargetingu. Mal by obsahovať informácie ako sú: cena produktu, link na obrázok produktu, URL produktu a/alebo čokoľvek, čo je plánované na použitie v banneroch ako dynamický obsah. Tento krok je povinný.
Priradenie banneru
Akonáhle je feed pripravený, môže byť priradený k banneru. Priradením feedu k banneru musí byť špecifikovaná retargetingová stratégia, ktorá bude použitá na optimalizáciu odporúčaní pre špecifický banner. Tento krok je povinný.

Vytváranie, odosielanie a implementácia tracking kódov na web

Vytváranie tracking kódov
V menu kampane zvolíme Site Tracking a klikneme na Tracking Settings. Na ľavej strane sa nachádzajú rôzne šablóny. Pre Produkt retargeting existujú 3 šablóny:

  •         košík,
  •         produkt,
  •         konverzia.

Všetky šablóny majú predvolené ID product a Step.  Vyberieme si šablónu a zvolíme si, ktoré metriky chceme sledovať. Na pravej strane sa nám zobrazí Tracking kód. Po dokončení úpravy, uložíme.
Performics - Produktový retargeting - Vytváranie tracking kodov
Odosielanie tracking kódov
Pre odoslanie Tracking kódov si vyberieme šablóny a klikneme na ikonu poslať. Na pravej strane stránky sa otvorí nové okno. Tracking kód je priložený v .txt súbore spolu s pokynmi na implementáciu kódu. Stačí vpísať e-mail, na ktorý to chceme odoslať a odošleme.
Performics - Produktový retargeting - Odosielanie tracking kodov
Implementácia tracking kódov
Pre implementovanie trackovacieho kódu na web, vložte vygenerovaný kód. Zadefinujte manuálne alebo dynamicky názov Tracking kódu a vyplňte produkt ID. Definujte druh interakcie – View, Basket, Buy.

TIP: Aby retargetingové stratégie fungovali správne, ID produktu (pid) by sa malo zhodovať s ID produktom v klientskom Data feede.

Performics - Produktový retargeting - Implementacia tracking kodov

Feedy: Nastavenia, mapping a tvorba

Nastavenia feedu
V menu kampane si zvolíme Banners-Creative Optimization a vyberieme Product Retargeting. Následne zvolíme možnosť Create a dostaneme sa do základného nastavenia pre feed.
Performics - Produktový retargeting - Nastavenie feedu
V základnom nastavení je možnosť zvoliť si názov feedu, výber zdroja pre feed a Character Set, kde sa odporúča nechať Auto. V možnosti Automatic update si môžeme nastaviť automatickú obnovu feedu, v nami určenej dobe a zvoliť si, či chceme feed nahradiť alebo pridať.
Nastavenie Number formát zvolíme vtedy, ak v kroku mapping vyberieme možnosť Numeric.
Performics - Produktový retargeting - Nastavenie feedu v adform
Zdroje feedu
XML:
Zdrojový súbor na strane klienta, ktorý je analizovaný systémom Adform. Najvhodnejší typ feedu.
TP: Vytváranie feedu pomocou tracking pointov na webe klienta.
CSV: Súbor na výmenu dát. Najbežnejším programom, ktorý podporuje je Excel. Ak je možné, zvoľte XML feed.
JSON: JavaScript formát pre výmenu dát. Aj v tomto prípade radšej zvoľte XML feed.
Performics - Produktový retargeting - Zdroje feedu
Mapping feedu
V časti mapping máme hodnoty zobrazené v dvoch stĺpcoch:

  • Hodnoty, ktoré sú v ľavom stĺpci, sú použité vo výstupnom feede.
  • Hodnoty, ktoré sú v pravom stĺpci, sú tie, ktoré systém našiel v poskytnutom zdroji.

Vybrané hodnoty z pravého stĺpca potiahnutím presunieme na požadované polia do ľavého stĺpca.

TIP: Ak na pravej strane nie je dostatočné množstvo hodnôt, aby sme vyplnili vyžadovanú ľavú stranu, pridáme vlastné pole (Custom Field) a necháme hodnotu prázdnu so znakom “-“.

Performics - Produktový retargeting - Mapping feedu

Stratégie: Možnosti nastavenia Produktového Retargetingu

Banner
V menu kampane si vyberieme Banners, kde si vyhľadáme požadovaný banner. Pole Feed/Collection ponúka možnosť vybrať si DCO feed, ktorý chceme použiť. Stratégiu si vyberieme v poli Product Selection.
Performics - Produktový retargeting - Banner
Stratégie
Recommendations
– Stratégia vyberá z najviac interagovaných produktov na e-shope (videný, vhodený do košíka, zakúpený).
View Recency – Stratégia vytvára zoznam produktov podľa toho, s ktorým užívateľ interagoval ako prvým, druhým, atď.
Interest score – Pri tejto stratégii sa produkty zobrazujú od najvyššieho Interest score (videný, vhodný do košíka, zakúpený).
Interest score s rotáciou – Stratégia je podobná s Interest score, ale produkty sú zobrazované náhodne.
Viewed category – Pri tejto stratégii, algoritmus vyberá z kategórií videných užívateľom. Produkty z týchto kategórií zobrazuje kým nedosiahnu počet 100 alebo sa nevyčerpá zoznam kategórií.
Ak sa nemá čo zobraziť – pre tento prípad sú predvolené produkty zapísane v XML súbore.
Nastavenie Business Rules
Tento krok sa sprístupní po pridaní DCO feedu do banneru. Predvolené možnostiAdd Defaults a Ignore Interaction.
Performics - Produktový retargeting - Nastavenie business rules
Priniesli sme návod ako nastaviť Produktový retargeting a Dynamické reklamy od Adform. Ak máte záujem využiť tieto možnosti vo svojich kampaniach. Neváhajte nás kontaktovať.