Infografika CPC 2020

Narastajúce investície v digitálnom marketingu nie sú žiadnym prekvapením. My sme si dali za úlohu zistiť, ktoré zo segmentov majú najlacnejšie, a ktoré najdrahšie prekliky. Na základe tohto zistenia nasledovali ďalšie kroky, ktoré pozostávali z prípravy informačnej grafiky porovnávajúcej priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní Google za rok 2020 a to v non-brandových kampaniach. Okrem využitia našich dát, sme použili aj získané dáta ADMA agentúr.