case-study-radost-performics

Nekonečná Radosť

Na Slovensko prišla Radosť. Nový digitálny operátor. 

Zadanie

K tradičným, už etablovaným operátorom v septembri 2020 pribudol čisto digitálny operátor Radosť. Radosť by O2 Slovakia. Radosť, ktorá miesto pobočiek ponúka mobilnú aplikáciu, miesto pobočkových pracovníkov – self-servis, miesto faktúr – automatické platby priamo z karty a miesto paušálov je v ponuke Malá, Veľká alebo Nekonečná Radosť.

My, ako výkonnostná online agentúra klienta O2 Slovakia, sme dostali za úlohu realizáciu kampane s cieľom osloviť ľudí majúcich smartfón, využívajúcich dáta a nakupujúcich online. Čiže osloviť ľudí, ktorí poznajú a neboja sa platiť za služby a produkty kartou aj v online priestore.

Cieľ

Hlavným cieľom kampane bolo uvedenie Radosti do života a do pozornosti ľudí. Ako hlavné KPIs boli stanovené:

  • uviesť na trh nového digitálneho operátora Radosť od O2
  • zasiahnuť čo najširšiu cieľovú skupinu
  • dosiahnuť efektívnu cenu za unikáta

Exekúcia

Keďže Radosť od O2 bola nový operátor, museli sme sa zamerať na oslovenie cieľovej skupiny potenciálnych zákazníkov. Kto boli tí potenciálni zákazníci? Boli to ľudia vo veku 18-34. Avšak tento údaj nám nestačil a aby sme si dokázali kvantifikovať neskôr výsledok potrebovali sme vedieť, koľko ľudí z danej cieľovej skupiny je v súčasnej dobe online. Na to sme využili dáta z mediálneho nástroja MML-TGI, ktoré nám ukázali, že 93,7 % ľudí je denne online z vybranej cieľovej skupiny.

Na základe dát sme si teda cieľ maximalizácia zásahu v prípade použitia YouTube preložili, ako snahu osloviť aspoň 75 % cieľovej skupiny s frekvenciou 3.

YouTube tvoril dôležitú  časť komunikácie vzhľadom na fakt, že išlo o launch nového digitálneho operátora Radosť. Videá sme využívali v rámci princípu boom & smart. Radosť bolo nutné doručiť čo najširšiemu publiku, preto sme v úvode potrebovali maximalizovať zásah, čo sa nám i podarilo.

V YouTube kampani sme na úvod použili formát Bumper ad. Presnejšie 4 Bumper reklamy, z ktorých každá komunikovala jednu charakteristickú výhodu Radosti.

Prvá konsideračná Bumper reklama niesla posolstvo “Celý operátor v appke. To je Radosť”, čo bola zároveň hlavná myšlienka, ktorú sme chceli dostať k čo najväčšiemu množstvu ľudí. Nasledovali Bumper reklamy komunikujúce: “Radosť to sú neobmedzené volania a dáta za 20” a “Zahoď starosti a stiahni si appku Radosti” či “Radosť je veľa dát za málo peňazí”. Išlo vlastne o iný pohľad na výhody Radosti, stále s cieľom budovania povedomia a rozširovania zásahu. Naozaj každý z cieľovej skupiny na Slovensku mal zachytiť informáciu, že Radosť je tu.

Do kampane boli po úvodnej zásahovej komunikácii doplnené 3 dlhšie videá – TrueView in-stream, ktorých úlohou bolo povedať viac informácií o Radosti, nakoľko v dlhom videu je na to viac priestoru. Primárne sme TrueView in-stream videá využili na retargetovanie ľudí, ktorí boli na webovej stránke www.radost.digital a zároveň sme o nich mali informáciu, že si zatiaľ nestiahli aplikáciu Radosti (vylúčili sme z cielenia ľudí, ktorí klikli na tlačidlo stiahnutie APP).

Ďalej sme v stratégii využili formát TrueView for Reach, ktorý mal v komunikácii špeciálnu úlohu, a to zvyšovať inkrementálny zásah. Dodatočne sme chceli zasiahnuť ľudí, ktorí nemali v predošlých fázach kontakt s novým operátorom, a zároveň sme týmto formátom nechceli cieliť na ľudí, ktorí daného operátora poznali, a preto sme využili možnosť vylučovania publík.

Výsledky

  • Zásah cieľovej skupiny na 86 % vďaka prvej fáze využitia Bumper reklám
  • Cena za unikáta pri Bumper reklamách bola 0,008 €
  • Nasadením TrueView for Reach sme zasiahli ďalších 146.541 ľudí z cieľovej skupiny
  • Cena za unikáta naprieč celou kampaňou, využitím všetkých formátov bola v hodnote 0,015 €

Chcete s nami dosiahnuť čo najširší relevantný zásah a efektívny vstup na trh? Ozvite sa nám prostredníctvom nášho kontaktného formulára.