Performics-rtb-programmatic

RTB vs. Programmatic

Na úvod si vysvetlíme, aký je rozdiel medzi pojmami RTB a Programmatic. Tieto dva pojmy neoznačujú tú istú vec a ľudia si ich často zamieňajú.


Pri programatickom nákupe ide o programové systémy, ktoré umožňujú automatizovaný nákup reklamných plôch. Tieto systémy fungujú na základe kombinácií strojových operácií, súborov informácií a algoritmovov.
RTB je predaj alebo nákup reklamného priestoru v aukcii, ktorá prebieha v reálnom čase (real time bidding). Aukcia je otvorená pre všetkých záujemcov o nákup a odohráva sa v čase, kedy sa načítava webová stránka; deje sa to teda v milisekundách. Ide o automatizovaný predaj/nákup, pri ktorom si inzerent dopredu v platforme všetko nastaví (od formátu až po cielenie). Je možné využiť aj tzv. private deal, kedy sa aukcie zúčastnia len vybraní záujemcovia o nákup.

Jedným z dôvodov prečo sa tieto dva pojmy často zamieňajú je ten, že pred niekoľkými rokmi RTB spôsobilo prvú veľkú vlnu programatického nákupu. Veľa ľudí preto o RTB uvažuje ako o jedinom možnom spôsobe obchodovania s reklamným priestorom programatickým spôsobom.
RTB je však len jedným zo spôsobov tohto nákupu. Inzerenti môžu využiť aj ďalší spôsob, programmatic direct, v ktorom cena nie je určovaná aukciou, ale vydavatelia si s inzerentmi stanovia pevnú cenu a objem inzercie vopred.
Na veľmi podobnom princípe funguje aj nákup reklamného priestoru v Google AdWords, kde tiež prebieha aukcia o zobrazenie reklamy. Medzi RTB a AdWords je niekoľko odlišností, ktorým sa budem venovať v niektorom z ďalších príspevkov.

Pripomeňme si opäť, čo nám RTB prináša, čo sú jeho výhody a nevýhody.

V prvom rade je to pokročilé cielenie. Platformy sa stále snažia vylepšovať cielenia, ktoré už existujú a prichádzajú s novými možnosťami, aby bolo cielenie ešte lepšie a užívateľom sa tak zobrazovali relevantnejšie reklamy.
Ďalšou výhodou je, že v rámci RTB je dosah na širokú škálu tuzemských a zahraničných webov. Vďaka RTB sa dostávame aj na mnoho prémiových webov, ktoré v iných programatických nákupoch nevieme nakúpiť.
Nepochybne k jeho výhodám patrí aj transparentnosť toho, kde a kedy boli reklamy zobrazené a kontrola nad kampaňou. Ak máte prístup do platformy, tak môžete dáta sledovať aj v reálnom čase a optimalizovať ju podľa aktuálneho vývoja. Kedykoľvek v priebehu kampane si môžete vygenerovať report, alebo si nastaviť pravidelné zasielanie reportu na email a dokonca si vytvoriť aj report s kombináciou metrík, ktoré nás zaujímajú.
Je potrebné povedať, že RTB nie je liekom na všetko a aj tu sa okrem výhod nájde aj niekoľko vecí, pre ktoré sa možno viac oplatí dohodnúť si podmienky kampane s dodávateľmi na priamo. Priama komunikácia sa, okrem nákupu online reklamného priestoru, využíva aj na nákup priestoru v televízii (HbbTv). V zahraničí vieme cez RTB nakúpiť aj priestor v rádiu a billboardy, no a je len otázkou času kedy to príde aj k nám.
V súčasnosti len niekoľko ľudí v agentúrach pozná a využíva potenciál, ktorý RTB nákup médií vie poskytnúť. Aj keď ľudia o tomto spôsobe vedia, majú mylnú predstavu, že ide o dopredaj neatraktívneho priestoru, čo však nie je pravda. Naopak väčšie, ale aj menšie mediálne domy stále viac svoje inventory presúvajú do RTB.


V dnešnom uponáhľanom svete je veľakrát ťažké sledovať všetky novinky. RTB a jeho rôzne možnosti sa menia pomerne často a pribúdajú ďalšie možnosti a funkcie, takže niekedy môže byť zložitejšie sa všetko naučiť. Najmä ak ide o človeka, ktorý nemá na starosti len RTB, ale aj PPC, nákup off-line priestoru, a iné.

Autor: Jana Hudáková, Zuzana Karasová