Performics-skore-kvality

Skóre kvality v Google Ads

Cieľom každého online špecialistu sú kvalitné, relevantné a výkonné reklamy. Ako však univerzálne zhodnotiť, ktoré reklamy a kľúčové slová prinášajú želané výsledky? Odpoveďou je skóre kvality.
V článku sa dozviete:

 • Čo je skóre kvality
 • Čo dokáže skóre kvality
 • 3 faktory skóre kvality
 • Hodnotenie skóre kvality
 • Kde nájdete skóre kvality v Google Ads

Čo je skóre kvality?

Skóre kvality (Quality score) je hodnotenie v rozmedzí 1 až 10, ktoré Google priraďuje každému aktívnemu kľúčovému slovu v Google Ads kampaniach. Spolu s maximálnou cenou za preklik vstupuje do každej aukcie, v ktorej sa vyhľadávané kľúčové slovo zúčastňuje a ovplyvňuje jej výsledok.

Skóre kvality predstavuje odhad kvality reklám, kľúčových slov a vstupných stránok.

Čo dokáže skóre kvality?

Vysvetlením je jednoduchá rovnica. Vysoké skóre kvality môže výrazne znížiť cenu za preklik, čo má za následok nižšie ceny za konverzie. Výsledkom je vyšší počet konverzií pri investovaní rovnakého budgetu. Optimalizácia skóre kvality môže inzerentovi znížiť výdavky na reklamu.

3 faktory skóre kvality

Skóre kvality ovplyvňujú 3 faktory:

 • očakávaná miera prekliknutia
 • skúsenosti so vstupnou stránkou
 • relevancia reklám

Očakávaná miera prekliknutia

Inak povedané, miera zaujímavosti reklamy pre užívateľa. Cieľom Google je zobrazovať pútavé reklamy s relevantným obsahom, ktorý užívateľ vyhľadáva a upúta ho.

Miera pravdepodobnosti, či kľúčové slovo povedie ku kliknutiu na reklamu.

Pri zvyšovaní miery prekliku treba myslieť na:

 • call to action v textoch
 • kľúčový benefit produktu alebo služby
 • všetky dostupné rozšírenia reklamy, pretože môžu ovplyvniť výslednú mieru prekliku (aj napriek tomu, že do hodnotenia skóre kvality nezasahujú)
 • tretí nadpis a druhý popis v reklame

Skúsenosti so vstupnou stránkou

Nájde váš potencionálny zákazník po prekliku z reklamy na stránke presne to, čo hľadal? Ako rýchlo sa mu podarí dostať sa do cieľa?

Miera, pomocou ktorej Google Ads vyhodnotí užitočnosť vstupnej stránky pre ľudí, ktorí klikli na reklamu.

Dojem zo vstupnej stránky je súhrnným výsledkom viacerých faktorov.

 • Relevantnosť informácií na vstupnej stránke – jeden z najdôležitejších faktorov. Vždy sa uistite, že reklamy odkazujú na čo najrelevantnejšiu vstupnú stránku. Ak máte veľa kľúčových slov, prácu si pokojne uľahčite jedným z množstva nástrojov. Napríklad Marketing Miner vám na webe (podľa Google) nájde najrelevantnejšiu stránku.
 • Rýchlosť vstupnej stránky – vaši zákazníci vyhľadávajú neustále a ich hlad po informáciách je okamžitý. Pri dlhom čakaní na načítanie stránky sa už nerozprávame iba o nízkom skóre kvality, ale aj o možnom odchode zákazníkov z webu. V súčasnosti užívatelia nemajú trpezlivosť čakať na informácie, ktoré môžu dostať rýchlejšie od konkurencie. PageSpeed Insights od Google vám presne napovie, kde máte nedostatky a čo by ste mali zlepšiť.
 • Jedinečnosť – informácie a text na stránke musia byť jedinečné.

Relevancia reklamy

Ak používateľ vyhľadáva horské bicykle, reklama na výbavu do hôr pre neho veľmi relevantná nebude. Ubezpečte sa, že na každé kľúčové slovo sa zobrazuje relevantná reklama.

Informuje o tom, ako veľmi vaše aktívne kľúčové slovo súvisí s reklamami.

Ideálne je, ak samotná reklama obsahuje priamo vyhľadávané kľúčové slovo. Napríklad hľadáte agentúru, ktorá robí digitálne kampane a napíšete do vyhľadávača “digitálne kampane”, ukáže sa vám nasledujúca reklama:

Reklama vám ponúka presne to, čo hľadáte. Po zobrazení správne nastavenej reklamy je veľká pravdepodobnosť, že užívateľ klikne na reklamu. V prípade, že by reklama neobsahovala kľúčové slovo, užívateľ zrejme na reklamu neklikne.
Aby bola reklama relevantná, držte sa týchto pravidiel.

 • Vytvárajte reklamné skupiny s počtom 5 až 20 kľúčových slov, ktoré spolu súvisia a sú relevantné na danú tému. Tento postup umožňuje dokonalú kontrolu nad tým, aké reklamy sa budú zobrazovať. Napriek tomu, že umelá inteligencia od Google sa rýchlo učí a snaží sa zobrazovať najrelevantnejšie reklamy, občas jej treba dopomôcť.
 • Využívajte dynamické dopĺňanie vyhľadávaného výrazu do textu. Je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako zvýšiť relevantnosť reklám.
 • Vylučujte kľúčové slová. Slová vo voľnej zhode používajte veľmi opartne, prípadne zvoľte modifikovanú voľnú zhodu.

Hodnotenie skóre kvality

Miera, nakoľko je kľúčové slovo relevantné pre používateľa. Hodnotenie prebieha na základe 3 spomenutých faktorov, ktorých hodnotu si v Google Ads účte vieme skontrolovať a následne optimalizovať.
Google Ads pridá ku každému faktoru svoje hodnotenie:

 • nadpriemerné
 • priemer
 • podpriemerné

Ako si strážiť skóre kvality?

Samozrejme existuje možnosť manuálneho prehliadania účtu. Ak však hľadáte niečo efektívnejšie a hlavne automatizované, využite Google skripty. Veľmi  prehľadný je Quality Score Tracker v3.0. Skript sa jednoducho nasadzuje a jeho výsledky sú prehľadné. Stačí si nastaviť každodenné zbehnutie skriptu a všetky výsledky sa automaticky uložia na Google Drive do samostatného priečinku. Nemusíte nič vytvárať.

Kde nájdete skóre kvality?

Skóre kvality nájdete v Google Ads účte v záložke Kľúčové slová. Kliknite na Stĺpce, kde má Skóre kvality samostatnú záložku.

Po rozkliknutí si môžete vybrať zobrazenie jednotlivých faktorov skóre kvality.

Základné informácie o tom, prečo treba myslieť na skóre kvality v Google Ads, už máte. Ak by ste mali akékoľvek problémy, alebo chceli zistiť doplňujúce informácie, kontaktujte nás.