Performics-youtube-masthead

Všetko, čo by ste mali vedieť o YouTube Masthead

Reklamný formát YouTube Masthead zatiaľ nie je k dispozícii na Slovensku, no v Čechách je spustený a naši českí kolegovia s týmto formátom už vo veľkom pracujú vo viacerých kampaniach.

YouTube Masthead je jednodenný rezervačný reklamný formát na úvodnej stránke YouTube. Vždy sa viaže ku konkrétnej krajine a v tom článku znázorníme štatistiky zásahu “českého Mastheadu”. Tento video formát, s naozaj masívnym zásahom, je v Česku paradoxne využívaný striedmo, narozdiel od iných krajín (napr. Nemecko) prakticky nemáme problém s rezerváciou Mastheadu z dôvodu, že by bol priestor v daný deň rezervovaný iným inzerentom.
Google v Českej republike definuje YouTube Masthead ako:

 • Formát na českej homepage YouTube a top pozícia v YouTube aplikácii
 • Nákupný model: Rezervácia na jeden deň
 • Reach: 7 až 10 milión impresií za deň (desktop + mobile)
 • Užívateľov, ktorí interagujú s kreatívou vieme retargetovať
 • Aktuálna cross-device cena Mastheadu: 159 000 Kč/deň
 • Formát je responzívny

Dodávam, že veľkí inzerenti a agentúry môžu mať na tento formát zľavu. No poďme sa už pozrieť na to, ako YouTube Masthead funguje.

Akú môže mať YouTube Masthead podobu?

Konkrétnu predstavu získate pomocou navrhovaného nástroja Masthead Preview Tool. Máme 4 možnosti podoby Mastheadu:

 • Full Bleed + Video Wall
 • Full Bleed + No Wall
 • 16:9 + Video Wall
 • 16:9 + No Wall

Performics - Masthead - dizajn
Majte na pamäti, že viac ako ⅔ impresií prebehne na mobilných telefónoch a tabletoch, na ktorých je dominantným prvkom samotné video.

Ako prebieha proces zadávania?

Jednoduché 3 kroky:

 1. Rezervácia dátumu
 2. Zmluva (záväzná objednávka)
 3. Zaslanie kreatívy (stačí odkaz na YouTube Masthead Preview Tool) a prípadných remarketingových kódov

Aké môžem získať informácie k výkonu Mastheadu?

Štandardný report
Súhrn zobrazení a kliknutí. Pri užívateľoch, ktorí sa preklikli na detail videa je dostupné aj rozčlenenie na kvartály zhliadnutí (mobile a desktop sú reportované osobitne).
Unique reach report
Unikátny dosah a frekvencie. Report sa musí vyžiadať a cca 5 dní čakáme. Odporúčam tento report vždy vyžiadať.
Age and gender report
Ďalší “custom report”, ktorý si viete vyžiadať znázorňuje počty impresií rozdelené podľa pohlavia a veku. Zo známych dôvodov sú v demografických reportoch zachytené približne 50 % impresií.

Dosah 7 až 10 miliónov impresií za deň?

Alebo aký je vhodný deň pre maximalizáciu zásahu YouTube Mastheadom? Z veľkej časti záleží na sezóne (sviatky, prázdniny, udalosti a iné.) a čo sa “na tých internetoch” deje v danú dobu (napr. očakávané streamy veľkých udalostí). Štatistiky aj prax ukázali, že v sobotu môžete dosiahnuť až o 20 % viac zobrazení ako v pondelok.
Performics - YouTube Masthead - Dosah zobrazení
Pri našich realizovaných Mastheadoch sme v roku 2018 priemerne dosiahli tieto metriky zásahu:

 • 9,093 milión zobrazení (Minimum 8,68 milióna – Maximum 9,74 milióna)
 • 1,488 milión unikátnych užívateľov  (Minimum 1,45 milióna – Maximum 1,55 milióna)
 • Frekvencia 6,1 (Minimum 5,9 – Maximum 6,3)
 • Cena za tisíc zobrazení 17,5 Kč (Minimum 16,2 Kč – Maximum 18,2 Kč)

Nápoveda Google špecifikuje YouTube Masthead ako: “Reklamná jednotka navrhnutá tak, aby pôsobila prirodzene na úvodnej stránke YouTube”. Z tejto definície sa avšak vytráca to podstatné: Masthead je video formát na maximálne viditeľnú pozíciu s naozaj kvalitným zásahom za nízku (smiešnu) cenu.

Čo prekliky?

Pre milovníkov (menej podstatných) metrík máme aj štatistiku preklikov. YouTube Masthead prinesie priemerne 112 700 kliknutí na video (otvorí sa stránka videa na YouTube kanáli inzerenta). Miera prekliku (CTR) je 1,24 %. Pri priemerne 2 100 preklikov na webovú stránku je miera prekliku (CTR) 0,02 %. Čiže z tohto porovnania vychádza Masthead ako jednoznačný výherca.
K dispozícii máme aj ďalšie štatistiky, ktoré dokazujú, že zmysel Mastheadu je dostať do mysle ľudí inzerovanú značku, prípadne produkt.

Zariadenia, pohlavie a kombinácia

Už som spomenul, že viac ako ⅔ zobrazení sú na mobilných zariadeniach. Zaujímavosťou (aspoň pri našich realizovaných Mastheadoch v roku 2018) je, že skoro ⅔ zobrazení sú identifikované ako “muži”. Pri mužoch dominuje zariadenie tablet.
Performics - YouTube Masthead - Mobile vs tablet (impresie)
Performics - YouTube Masthead - Impresie podľa pohlavia
Performics - YouTube Masthead - Tablet vs dekstop

A čo zásah vo vekových kategóriách?

Priemerne 37 % impresií prebehne vo vekovej skupine 18 až 24 rokov.
Performics - YouTube Masthead - Vekové skupiny
Z grafu je zrejmé, že aj frekvencia zásahu na mladšie vekové skupiny musí byť vysoká. To vyvoláva otázku: Aká by bola cena za tisíc zobrazení Mastheadu, keby nám išlo iba o zásah jednej vekovej skupiny?
Ak by sme rozkalkulovali celkovú cenu Mastheadu (159 000 Kč) na cenu za tisíc zobrazení (CPM) v danej vekovej skupine, dostaneme nasledovné čísla:
Performics-Tabuľka-Masthead

Porovnanie s inými formátmi

I keď nerád porovnávam jablká s hruškami, tomuto prirovnaniu som sa nedokázal vyhnúť (tlak kolegov a klientov bol neúprosný).
Performics - YouTube Masthead - porovnanie s formátmi
Uvedené čísla, fakty a dáta v článku hovoria jasne o tom, že Masthead ako reklamný formát má potenciál. Nahráva tomu aj fakt, že vo videu je budúcnosť reklamy. Video upúta 5x viac pozornosti ako statický obsah a výrazným spôsobom zvyšuje rozpoznatelnosť ako reklamy tak aj značky.