Případové studie

Nárůst investic do reklamy ve vyhledávání se každým rokem zvyšuje. Zkoumali jsme, ve kterých segmentech jsou prokliky nejdražší či naopak nejlevnější. Připravili jsme infografiku, ve které graficky srovnáváme průměrné ceny za proklik (CPC) ve vyhledávání na Google za rok 2016 za nonbrandové kampaně v jednotlivých segmentech.

Je běžné, že ve finančním odvětví jsou prokliky nejdražší, proto nejvyšší CPC ze srovnávaných oborů má dle infografiky segment půjček (98,60 Kč) a pojištění (54 Kč). Nejlevnější prokliky pak mají lékárny (2,79 Kč) a knihy (2,74 Kč).

Zajímavé na celé případové studii je srovnání ceny za proklik na českém a slovenském trhu. Velký rozdíl najdeme u segmentu hotelů, v němž se cena za proklik na Slovensku pohybuje v průměru okolo 6,35 Kč oproti České republice, kde je cena čtyřnásobně vyšší, a to 46,13 Kč. Další velký rozdíl je také v segmentu půjček, kde je cena za proklik na Slovensku o několik desítek korun nižší (55,58 Kč) než v ČR, kde je na zmiňované nejdražší pozici.

Případovou studií jsme chtěli poukázat na průměrnou cenu prokliku (CPC) v nejzajímavějších segmentech na českém a slovenském trhu. Měla by sloužit společnostem, které vstupují na trh, respektive chtějí porovnat vlastní dosaženou CPC s průměrem na trhu. Každoročně se CPC zvyšuje (cca o 10-20 % dle daného segmentu), hlavním důvodem meziročního nárůstu je konkurence, dalším faktorem může být kvalita reklam“ říká Daniel Zaiček, business development director společnosti PerformicsB2BGroup.

Autor: Marek Neufus, Daniel Zaiček
Publikováno: 22.6.2017

22.06.2017

INFOGRAFIKA – Ceny klíčových slov v Česku a na Slovensku

Nárůst investic do reklamy ve vyhledávání se každým rokem zvyšuje. Zkoumali jsme, ve kterých segmentech jsou prokliky nejdražší či naopak nejlevnější. Připravili jsme infografiku, ve které […]

Performics Newsletter