performics-digitalna-banka

CASE STUDY: Digitálna banka kampaň

Ako sme zabezpečili komunikáciu troch produktov naraz, zvýšili povedomie o Tatra banke ako Digitálnej banke a zvýšili počet konverzií o viac ako 9 % oproti poslednej kampani?

Zadanie

Klient Tatra banka je najinovatívnejšia digitálna banka na svete podľa časopisu Global Finance za rok 2019. Prísľubom Tatra banky je byť lídrom v inováciách a klientom pravidelne prinášať užitočné novinky, ktoré im zjednodušia život.

Našou úlohou bolo zabezpečiť online komunikáciu súbežne pre tri produkty a zabezpečiť predaj Digitálnych produktov cez aplikáciu Tatra banka – Digitálny účet a Digitálny úver, tak aby sme naplnili ciele nášho klienta a dosiahli čo najlepšie výsledky.

Primárne ciele kampane:

 • Jedinečný zásah čo najvyššieho počtu užívateľov vo fáze zvažovania.
 • Výrazne navýšiť počet leadov z online kanálov (Facebook, Google Ads) v akvizičnej fáze.
 • Posilnenie značky Tatra banka ako lídra v inováciách počas celej komunikácie Digitálnych produktov.
performics-digitalna-banka-ukazka-kreativ

Riešenie

Nastavili sme efektívnu online marketingovú stratégiu, ktorá bola pripravená na mieru potrebám spoločnosti Tatra banka. Postupnými krokmi, strategickým plánovaním kampaní a spoluprácou sme dosiahli požadované výsledky. Pri online komunikácii sme sa snažili využívať všetky dostupné novinky od Google a automatizáciu kampaní v čo najväčšej miere, a tak zabezpečiť konkurenčnú výhodu klienta a zároveň možnosť venovať viac času strategickému plánovaniu.

Ako sa nám podarilo dosiahnuť dané ciele?

Celá komunikácia kampane Digitálna banka bola rozdelená do viacerých fáz, pričom každá fáza mala vypracovanú stratégiu vzhľadom na jej ciele a bola charakterizovaná viacerými špecifikami typickými pre potreby klienta.

Fáza zvažovania (Awareness fáza)

V prvej fáze komunikácie, v ktorej oslovujeme najširšie zasiahnuteľné publikum, sme využívali primárne zásahový formát YouTube. Vďaka nepreskočiteľnému 15 sekundovému videu sa nám podarilo zasiahnuť čo najvyšší počet jedinečných užívateľov. Nepreskočiteľné video nám dalo istotu, že potenciálni klienti video dopozerali a dostala sa ku nim celá informácia, ktorú sme im chceli odkomunikovať. To, že znalosť značky sa u užívateľov skutočne zvýšila, nám potvrdil YouTube BrandLift 2.0, ktorý meria dopad YouTube kampaní na užívateľa. Absolútny BrandLift, ktorý ukazuje rozdiel v pozitívnych odpovediach vzhľadom na rozpoznanie značky medzi ľuďmi, ktorí reklamu videli a ktorí nie, predstavoval nárast o 1,66 %.

Aké ďalšie kroky nás priviedli k požadovaným výsledkom?

 • Aby sa dostali do povedomia užívateľov všetky tri produkty využili sme YouTube Ad sequencing. Tento formát umožňuje predstaviť užívateľom rôzne YouTube videá v požadovanej sekvencii alebo náväznosti, čo znamená, že k jednému užívateľovi sa dostala postupne informácia o všetkých troch produktoch, ktoré majú možnosť v Digitálnej banke využívať a zvoliť si práve ten, ktorý potrebujú.
 • Zacielenie videa na TV obrazovku, čím sme dosiahli vyššiu dopozeranosť preskočiteľných videí.

Keďže sme chceli zabezpečiť efektívnu komunikáciu naprieč rôznymi kanálmi, v tejto fáze sme využili aj kanál Facebook a Instagram. Na sociálnej sieti Facebook sme využili vhodné formáty, ktoré podporia znalosť produktu v tejto fáze a sú schopné zasiahnuť čo najvyšší počet jedinečných užívateľov, a to najmä – platená podpora príbehov a príspevkov na sociálnej sieti Instagram a platená podpora videí a príspevkov na sociálnej sieti Facebook.

Akvizičná fáza

V druhej, akvizičnej, fáze komunikácie sme komunikovali samotné Digitálne produkty. V akvizičnej fáze sme dostali za úlohu odkomunikovať naraz všetky tri Digitálne produkty a získať čo najvyšší počet stiahnutí aplikácie Tatra banka. V tejto fáze komunikácie sa nám podarilo otestovať viac ako 200 kombinácií kreatív a rôznych textov, aby sme dokázali personalizovať posolstvo pre potreby potenciálnych klientov Tatra banky.

Na čo sme sa zamerali v akvizičnej fáze? Zistite, čo nám perfektne fungovalo.

 • Využitie novinky Google Discovery Ads. Tento typ kampaní je určený na maximalizáciu počtu konverzií. Viac o tomto formáte sa môžete dočítať v našom článku venovanému Google Discovery Ads. Vďaka Discovery Ads formátu sa nám podarilo zvýšiť mieru konverzie v porovnaní s klasickou Google responzívnou obsahovou reklamou o 139 %.
 • Využívanie responzívnych obsahových reklám, ktoré sme uprednostnili vďaka lepšiemu výkonu pred bannermi čím sa nám potvrdilo, že prinesie viac konverzií. Potvrdenie nášho tvrdenia sme dátami dokázali v našom článku.
 • Využitie kanála YouTube ako výkonnostnej platformy, kde sa nám podarilo dosiahnuť porovnateľný konverzný pomer s inými formátmi vďaka výkonnostnému formátu Trueview for Action.
 • Využitie formátu UAC kampane, prostredníctvom ktorej sa užívateľ dostal priamo do app storu a mohol hneď stiahnuť aplikáciu.
 • Testovanie rôznych variácií kreatív a textov vďaka čomu sa nám potvrdilo, že každý formát je špecifický. Kreatíva, ktorá prináša skvelý výkon na Facebooku v Google Ads nemusí a naopak. V kampani sa nám podarilo dokopy otestovať viac ako 200 rôznych variácií, čím sa nám podarilo dosiahnuť vyšší konverzný pomer naprieč všetkými kanálmi.

V akvizičnej fáze sme sa sústredili primárne na stiahnutie aplikácie, prostredníctvom ktorej bola možnosť pre klientov otvoriť si účet alebo požiadať o úver online a to bez návštevy pobočky. Aby sme získali čo najviac času na strategické plánovanie kampaní, využívali sme v akvizičnej fáze automatické cenové stratégie systémov Google a Facebook, ktoré prinášajú lepšie výsledky a odbremeňujú správcov od manuálnej práce na kampaniach.

A čo brand Digitálna banka?

To, že sa Digitálna banka dostala do povedomia užívateľov potvrdzuje graf nižšie, kde môžeme vidieť nárast používateľov na stránke Tatra banky, ktorí vyhľadávali kľúčové slová v spojitosti s Digitálnou bankou. Najviac vyhľadávaní bolo práve počas fázy zvažovania, kde sa nám podarilo aj prostredníctvom YouTube reklamy zasiahnuť veľký počet jedinečných používateľov. Okrem YouTube reklamy mali užívatelia možnosť vidieť reklamu aj prostredníctvom TV spotu a display kampaní.

Používatelia však kľúčové slovo „digitálna banka“ vyhľadávali aj naďalej. Toto kľúčové slovo im utkvelo v pamäti aj po kampani, čím sa úspešne buduje brand Tatra banky ako lídra v inováciách.

performics-digitalna-banka-data-search-console

Krokmi, ktoré sme podnikali počas celej komunikácie sa nám podarilo presiahnuť ciele klienta a upevniť pozíciu Tatra banky na trhu. Prvýkrát sme zastrešovali komunikáciu troch produktov naraz a zároveň úspešne upevnili pozíciu Tatra banky ako Digitálnej banky.

Čo by ste si mali z tohto článku odniesť?

 • Neváhajte testovať.
 • Neváhajte využívať automatizáciu všade, kde je to možné.
 • Využívajte novinky, ktoré sú k dispozícií. Buďte prvý a predbehnite ostatných.
 • Každá fáza komunikácie má svoje špecifiká a KPIs, nezabúdajte na to.
 • To, že vám niečo funguje na jednej platforme automaticky neznamená, že bude fungovať na všetkých.
 • Personalizujte – čím viac tým lepšie.

Chcete s nami dosiahnuť čo najlepšie výsledky naprieč kanálmi aj vy? Ozvite sa nám prostredníctvom nášho kontaktného formulára.