Skóre kvality v Google Ads

Cílem každého online specialisty jsou kvalitní, relevantní a výkonné reklamy. Jak ale univerzálně zhodnotit, která klíčová slova a reklamy mají potenciál přinést kýžené výsledky? Odpovědí je skóre kvality.

V článku se dozvíte:

 • Co je skóre kvality
 • Co dokáže skóre kvality
 • 3 faktory skóre kvality
 • Hodnocení skóre kvality
 • Kde najdete skóre kvality v Google Ads

Co je skóre kvality?

Skóre kvality (Quality score) je hodnocení v rozmezí 1 až 10, které Google přiřazuje každému aktivnímu klíčovému slovu v Google Ads kampaních. Spolu s maximální cenou za proklik vstupuje do každé aukce, které se vyhledávané klíčové slovo zúčastňuje, a ovlivňuje její výsledek.

Skóre kvality představuje odhad kvality reklam, klíčových slov a vstupních stránek.

Co dokáže skóre kvality?

Vysvětlením je jednoduchá rovnice. Vysoké skóre kvality může výrazně snížit cenu za proklik, což vede k nižším cenám za konverze. Výsledkem je vyšší počet konverzí při investování stejného budgetu. Optimalizace skóre kvality dokáže inzerentovi pomoci se snížením výdajů na reklamu.

3 faktory skóre kvality

Skóre kvality ovlivňují 3 faktory:

 • očekávaná míra prokliku
 • zkušenosti se vstupní stránkou
 • relevance reklam

Očekávaná míra prokliku

Jinak řečeno míra zajímavosti reklamy pro uživatele. Cílem Google je zobrazovat poutavé reklamy s relevantním obsahem, který uživatel vyhledává a který ho upoutá.

Míra pravděpodobnosti, zda klíčové slovo povede ke kliknutí na reklamu.

Při zvyšování míry prokliku je potřeba:

 • využívat call to action v textech
 • zmínit klíčový benefit produktu či služby
 • používat všechna dostupná rozšíření reklamy, protože mohou ovlivnit výslednou míru prokliku (přestože do hodnocení skóre kvality nezasahují)
 • rozšířit reklamy o třetí nadpis a druhý popis

Zkušenosti se vstupní stránkou

Najde váš potenciální zákazník po prokliku z reklamy na stránce přesně to, co hledal? Jak rychle se mu podaří dostat do cíle?

Míra,  pomocí které Google Ads vyhodnotí užitečnost vstupní stránky pro lidi, kteří klikli na reklamu.

Dojem ze vstupní stránky je souhrnným výsledkem více faktorů.

 • Relevantnost informací na stránce – jeden z nejdůležitějších faktorů. Vždy se ujistěte, že reklamy odkazují na co nejrelevantnější vstupní stránku. Pokud máte velké množství klíčových slov, práci si pohodlně ulehčíte jedním z užitečných nástrojů. Například Marketing Miner vám na webu (dle Google) najde nejrelevantnější stránku.
 • Rychlost stránky – vaši zákazníci vyhledávají neustále a jejich hlad po informacích je okamžitý. Při dlouhém čekání na načítání stránky se už nebavíme jen o nízkém skóre kvality, ale i o možném odchodu zákazníků z webu. Uživatelé v současnosti nemají tolik trpělivosti, aby čekali na informace, které mohou rychleji získat u konkurence. PageSpeed Insights od Google vám napoví, kde máte nedostatky a co byste měli zlepšit.
 • Jedinečnost – informace a text na stránce musí být jedinečné.

Relevance reklamy

Pokud uživatel vyhledává horská kola, reklama na výbavu do hor pro něj nebude příliš relevantní. Ujistěte se, že na každé klíčové slovo se zobrazuje relevantní reklama.

Informuje o tom, jak moc vaše aktivní klíčové slovo souvisí s reklamami.

Ideální je, když samotná reklama obsahuje přímo vyhledávané klíčové slovo. Pokud například hledáte agenturu, která vytváří digitální kampaně, a napíšete do vyhledávače „digitální kampaně“, ukáže se vám následující reklama:

Reklama vám nabízí přesně to, co hledáte. Po zobrazení správně nastavené reklamy je velmi pravděpodobné, že uživatel na tuto reklamu klikne. V případě, že by reklama neobsahovala klíčové slovo, uživatel na ni zřejmě neklikne.

Aby byla reklama relevantní, držte se těchto pravidel.

 • Vytvářejte reklamní sestavy s počtem 5 až 20 klíčových slov, která spolu souvisí a jsou relevantní k danému tématu. Tento postup umožňuje dokonalou kontrolu nad tím, jaké reklamy se budou zobrazovat. Přestože se umělá inteligence od Google rychle učí a snaží se zobrazovat co nejrelevantnější reklamy, občas je potřeba jí pomoci.
 • Využívejte dynamického doplňování vyhledávaného výrazu do textu. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak zvýšit relevantnost reklam.
 • Vylučujte klíčová slova. Slova ve volné shodě používejte velmi opatrně, případně zvolte modifikovanou volnou shodu.

Hodnocení skóre kvality

Měří, nakolik je klíčové slovo pro uživatele relevantní. Hodnocení probíhá na základě 3 zmíněných faktorů, jejichž hodnotu si v Google Ads účtu dokážeme zkontrolovat a následně optimalizovat.

Google Ads přidá ke každému faktoru svoje hodnocení:

 • nadprůměrné
 • průměr
 • podprůměrné

Jak si hlídat skóre kvality?

Vždy samozřejmě existuje možnost manuálního procházení účtu. Pokud ale hledáte něco efektivnějšího a hlavně automatizovaného, využijte Google skripty. Velmi přehledný je Quality Score Tracker v3.0. Skript se jednoduše nasazuje a jeho výsledky jsou přehledné. Stačí si nastavit každodenní spuštění skriptu a všechny výsledky se automaticky uloží na Google Drive do samostatné složky. Nemusíte nic vytvářet.

Kde najdete skóre kvality?

Skóre kvality najdete v Google Ads v záložce Klíčová slova. Klikněte na Sloupce, kde má Skóre kvality samostatnou záložku.

Po rozkliknutí si můžete vybrat zobrazení jednotlivých faktorů skóre kvality.

Základní informace o tom, proč je potřeba myslet na skóre kvality v Google Ads, už máte. Pokud byste ale měli jakékoli problémy, anebo chtěli zjistit doplňující informace, kontaktujte nás.

Performics Newsletter