Content Case Study

Infografika CPC 2020

Narastajúce investície v digitálnom marketingu nie sú žiadnym prekvapením. My sme si dali za úlohu zistiť, ktoré zo segmentov majú najlacnejšie, a ktoré najdrahšie prekliky. Na základe tohto zistenia nasledovali ďalšie kroky, ktoré pozostávali z […]

Zistite viac

Nekonečná Radosť

Na Slovensko prišla Radosť. Nový digitálny operátor.  Zadanie K tradičným, už etablovaným operátorom v septembri 2020 pribudol čisto digitálny operátor Radosť. Radosť by O2 Slovakia. Radosť, ktorá miesto pobočiek ponúka mobilnú aplikáciu, miesto pobočkových pracovníkov […]

Zistite viac

Digitálna banka

Ako sme zabezpečili komunikáciu troch produktov naraz, zvýšili povedomie o Tatra banke ako Digitálnej banke a zvýšili počet konverzií o viac ako 9 % oproti poslednej kampani? Zadanie Klient Tatra banka je najinovatívnejšia digitálna banka na […]

Zistite viac

Infografika CPC 2019

Nárast investícií v online reklamách nie je žiadnou novinkou. My sme zisťovali, ktoré segmenty majú najlacnejšie a najdrahšie prekliky. Na základe toho sme pripravili infografiku porovnávajúcu priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní Google za […]

Zistite viac

Infografika CPC 2018

S popularitou rastú aj investície do online reklamy vo vyhľadávaní. Skúmali sme, v ktorých segmentoch sú prekliky najlacnejšie, alebo naopak najdrahšie. Zostavili sme infografiku, v ktorej porovnávame priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní Google za rok 2018 v non-brandových kampaniach naprieč rôznymi segmentami. Dáta sme […]

Zistite viac