Jak chytrá je doopravdy Smart Display kampaň?

Konference SEO restart 2018
18.06.2018
Heureka už není jen o ceně. Využijte toho ve svůj prospěch.
04.07.2018

Jak chytrá je doopravdy Smart Display kampaň?

Budoucností PPC reklamy je automatizace. Systém Google AdWords už nyní dokáže nabízet ceny za proklik mnohem efektivněji než člověk.

Síla automatizace spočívá v tom, že systém optimalizuje podle 70 milionů proměnných při určování nabídky – a to jak jednotlivě, tak souběžně.

Smart Display kampaň je plně automatizovaným typem kampaně.

Co to přesně znamená?

Auto Bidding

Systém automaticky nabízí cenu za klik (CPC) při každé aukci tak, aby dosáhl stanovené cílové ceny za konverzi (tCPA).

Auto Cílení

Kampaň využívá všech dostupných typů cílení v Google Display Network, ze kterých si poté vytváří vlastní publika. Zároveň využívá i aktuální remarketingové listy pro tvorbu vlastních remarketingových seznamů.

Auto Kreativy

Systém si automaticky vytvoří kreativy z dodaných materiálu:

  • obrázků (max. 15),
  • loga (max. 5),
  • nadpisů (5x),
  • popisků (5x).

Zjednodušeně to funguje tak, že inzerent dodá kreativy, nastaví rozpočet a reálnou cílovou cenu za konverzi a systém se postará o zbytek.

Google - AdWords Guru Prezentácia

Po spuštění prochází kampaň fází učení. Testování probíhá přes miliardy kombinací všech podkladů pro generování té správné zprávy tomu správnému uživateli na zařízení, kde se právě v danou chvíli nachází.

Google - AdWords Guru Prezentácia - Smart Display

Jaké jsou výsledky Smart Display kampaně v porovnání s klasickou bannerovou kampaní?

Přesně toto jsme otestovali. 3 týdny byla spuštěna bannerová kampaň v Google Display Network a současně Smart Display kampaň. Po dobu testu neprobíhaly v účtu žádné zásahy, aby nebyl přerušen proces učení Smart Display kampaně.

Výsledky kampaně:

  • Smart Display kampaň doručila více než 3x vyšší počet konverzí oproti klasické bannerové kampani při spendu pouze 1,5x vyšším.
  • Konverzní poměr Smart Display kampaně se zvýšil o neuvěřitelných 132 %.
  • Cena za akvizici (CPA) klesla o 57 %.

Smart Display kampaň je nejenom snadná na nastavení, ale vzhledem k dosaženým výsledkům i velmi efektivní.

 

Autor: Jana Vacková

Performics Newsletter