Analityka i Technologia

Mierzymy, optymalizujemy, konwertujemy, powtarzamy

Rosnąca ilość danych dotyczących konsumentów, kanałów i platform zaowocowała koniecznością opracowania bardziej kompleksowego podejścia do pomiaru i optymalizacji efektywności działań marketingowych. Zespół Analityki i Technologii, wchodzący w skład Performics, w pełni wykorzystuje tę kompleksowość, wciąż definiując na nowo sposoby na zwiększenie konwersji i ROI naszych klientów. Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie analityki i zarządzania danymi prowadzi do wartościowych wniosków, a także pozwala na jednolite, obejmujące wiele kanałów raportowanie wspierające efektywność projektów.

Analytics and Technology

Kompetencje

  • Określenie KPI i planowanie pomiaru
  • Wielokanałowe raportowanie i wyciąganie wniosków
  • Wybór platform marketingowych i integracja rozwiązań
  • Własne platformy technologiczne
  • Modelowanie predykcyjne
  • Atrybucja wielokanałowa
  • Analityka biznesowa przy użyciu własnych dashboardów

Performics Biuletyn

[raw][/raw]