Performance Content

Treści, które przekładają się na realne wyniki

Z punktu widzenia konsumentów wartościowy content pełni kluczową rolę w ścieżce zakupowej. Z kolei dla marek, rozbudowa contentu i SEO są często postrzegane jako niezbadane obszary – dodatkowe idee i koncepcje, które trudno zintegrować z kluczowymi dla firmy celami. Performance Content to proces tworzenia i optymalizacji treści w taki sposób, aby przekładał się na realny zwrot z inwestycji.

Kompetencje

  • Link building i outreach
  • Tworzenie i rozbudowa contentu
  • Konsulting i aktywizacja
  • Wykorzystanie potencjału sygnałów społecznościowych
  • Strategie mobilne & UX
  • Architektura informacji & projektowanie UX

Performics Biuletyn

[raw][/raw]