Analiza Konkurencji

Wykorzystanie wielokanałowego raportowania dotyczącego konkurencji

Dzięki własnym narzędziom tworzymy wszechstronny obraz marketingowych strategii konkurencji, pory emisji reklam, niuansów dotyczących sezonowości i przekazów reklamowych. Przygotowujemy także szczegółowe analizy SWOT dla naszych klientów.

Wykorzystanie aktywnych modeli segmentacji

Analiza konkurencji oznacza także dokładną obserwację jej klientów – kto, kiedy i gdzie. Włączamy te obserwacje do naszych strategii w postaci zaawansowanych analiz, segmentacji i targetowania.

Prognozowanie długookresowe

Zarządzanie informacjami na rzecz krótkoterminowych działań jest absolutnym minimum. Oprócz zrozumienia tego, co miało miejsce w przeszłości, z dużym wyprzedzeniem planujemy działania na przyszłość.

Performics Biuletyn

[raw][/raw]