Media Społecznościowe

Budowanie społeczności konsumentów

W Performics definiujemy social media jako punkt równowagi pomiędzy mediami, contentem, wyciąganiem wniosków i analityką. Takie podejście pozwala na osiąganie mierzalnych rezultatów zarówno jeśli chodzi o  sam kontakt z marką, jak i zaangażowanie konsumentów. W związku z tym, że granice pomiędzy kanałami płatnymi, własnymi i pozyskanymi w ramach platform społecznościowych coraz bardziej się zacierają, precyzyjny pomiar, budowa strategii i raportowanie mają kluczowe znaczenie.

Wartość mediów społecznościowych tkwi nie tylko w pozyskiwaniu fanów, zaangażowaniu, czy sygnałach społecznościowych. Chodzi o przekształcenie wszechstronnej, opartej na danych, strategii społecznościowej w realne wyniki.

Kompetencje

  • Rozwój strategii społecznościowych w kanałach płatnych, własnych i pozyskanych
  • Zarządzanie platformami społecznościowymi
  • Tworzenie contentu brandingowego w formie tekstowej i graficznej
  • Standaryzacja treści w różnych kanałach społecznościowych
  • Optymalizacja treści w kanałach własnych
  • Raporty efektywności działań społecznościowych i wielokanałowy pomiar efektów
  • Zaawansowana segmentacja na podstawie danych pierwotnych
  • Integracja mediów z kampaniami search i display
  • Social listening i audyty

Performics Biuletyn

[raw][/raw]