Wielokanałowe Modele Atrybucji

Wykorzystanie wszystkich punktów styczności

Każdy punkt kontaktu na wieloetapowej ścieżce konsumenta wpływa w pewnym stopniu na ostateczną konwersję. Dlatego wychodzimy ponad model oparty na ostatniej interakcji, aby nie pominąć żadnego ogniwa, które przyczyniło się do ostatecznej decyzji konsumenta. Tworzymy szczegółową wizualizację, pokazującą w jaki sposób kanały i urządzenia wchodzą ze sobą w interakcje.

Spraw, aby działania offline i online dążyły do wspólnego celu

TV + social media. Mobilne reklamy płatne w wyszukiwarce + sklepy stacjonarne. Obecnie ścieżka zakupowa konsumenta jest wielokanałowa. Wykorzystujemy ten fakt poprzez zapewnienie kampaniom internetowym wsparcia kanałów offline i odwrotnie, a także wykorzystanie budżetów online w kampaniach flightowych w zależności od aktywności offline. Dzięki temu docieramy do konsumentów z przekazem obejmującym wszystkie media.

Walidacja wyników poprzez testy

Na bieżąco ulepszamy modelowanie atrybucji i walidację wyników poprzez testy i makromodelowanie. Uwzględniamy czynniki zewnętrzne, co przekłada się na powstanie szczegółowych i praktycznych modeli atrybucji.

Performics Biuletyn

[raw][/raw]