Zarządzanie Danymi i Personalizacja

Zarządzanie danymi w ramach wielu kanałów

Powiązanie zachowań w sieci z CRM i danymi pochodzącymi z offline pozwala na utworzenie obrazu pojedycznego konsumenta oraz na budowanie idealnie dopasowanej do niego komunikacji. Precyzyjne dane z wielu kanałów umożliwiają wyciąganie wniosków stanowiących podstawę do optymalizacji budżetu, targetowania, czy strategii dotarcia do grup docelowych.

Segmentacja w czasie rzeczywistym

Wykorzystujemy zarówno dane pierwotne (online/offline), jak i wtórne, aby opracować w czasie rzeczywistym segmentację grupy docelowej opartą na tysiącach atrybutów. W rezultacie nasi klienci przebijają się przez szum informacyjny dzięki odpowiednim reklamom. Są one wyjątkowo skuteczne w zakresie pozyskania klienta, retencji, cross i up sellingu.

Skuteczna personalizacja komunikacji

Komunikacja z konsumentem na poziomie 1:1 to kluczowy element procesu przekształcania intencji zakupowej w konwersję. Wykorzystujemy pochodzące z wielu kanałów wnioski dotyczące konsumentów. Swoje działania opieramy na integracji danych, dzięki czemu dostarczamy spersonalizowany przekaz, zarówno w mediach płatnych jak i własnych mediach klientów.

Performics Biuletyn

[raw][/raw]