Planowanie Komunikacji

Pełny obraz w czasie rzeczywistym

Własne narządzia, takie jak Socialtools (social media i content) i Benchtools (search) dostarczają aktualnych danych, pozwalając wyciągać wartościowe wnioski na temat zachowań konsumentów. Dzięki tym rozwiązaniom, dokładnej analizie badań, a także innym narzędziom, na które posiadamy licencję, mamy dostęp do najistotniejszych informacji. Pozwala nam to na planowanie komunikacji i opracowanie strategii w taki sposób, aby nasze działania były jak najbardziej adekwatne i przekładały się na efekty.

Wywoływanie pożądanych zachowań i zdarzeń

Generowanie wartościowych kliknięć, czy innych KPI wymaga dokładnego zrozumienia potrzeb i motywacji konsumentów. Odpowiedź na brief wymaga pełnej integracji zespołów zajmujących się contentem i mediami z zespołem klienckim. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć wspólny cel poprzez aktywne wykorzystanie wielu kanałów.

Nadzór nad tym co działa, a co nie

Sama obserwacja nie wystarczy do tego, żeby wyciągnąć trafne wnioski. We współpracy z działem Analityki i Technologii, opracowujemy cykl hipotez, dzięki któremu na bieżąco porównujemy to, co zaplanowaliśmy, z tym co faktycznie miało miejsce. Drogą do najlepszych efektów jest ciągła optymalizacja.

Performics Biuletyn

[raw][/raw]